Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: ogloszenia_rzecznik

Ogłoszono przez Ewa Alchimowicz

INFORMACJE DLA KONSUMENTÓW

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Waldemar Żbikowski
przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 8.00 - 14.00, pokój nr 315
tel. 89 767 79 42

 

INFORMACJE DLA KONSUMENTÓW

 
Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827) - ustawa
Vademecum konsumenta - Vademecum
Przepisy konsumenckie dla przedsiębiorców - Przepisy


Doradzamy wysyłać wszelkie pisma/przesyłki do przedsiębiorców listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru. Taka forma nadania nie jest wymagana, jednak w przypadku ewentualnego sporu z przedsiębiorcą bardziej zabezpiecza pozycję Konsumenta. Konsument powinien pamiętać, że w takiej sytuacji to właśnie on – kupujący, musi udowodnić, że złożył swoje oświadczenie woli przedsiębiorcy we właściwym terminie.
SPECJALISTYCZNE PORADNICTWO KONSUMENCKIE

Dostawy energii i gazu

Punkt Informacyjny dla Odbiorców Paliw i Energii przy Urzędzie Regulacji Energetyki pomoże w przypadku problemów związanych z dostawa energii elektrycznej lub gazu.

www.ure.gov.pl - dział „Punkt informacyjny”
Telefon: 
(58) 350 71 01 (woj. warmińsko-mazurskie)
(22) 244 26 36


Usługi telekomunikacyjne i pocztowe

Centrum Informacji Konsumenckiej przy Urzędzie Komunikacji Elektronicznej udziela pomocy w sprawach usług telekomunikacyjnych i pocztowych.

www.cik.uke.gov.pl
Telefon: 
(89) 533-35-22 (woj. warmińsko-mazurskie)
(22) 534 91 74
801 900 853


Usługi bankowe

Bankowy Arbitraż Konsumencki rozstrzyga spory pomiędzy konsumentami-klientami banków a bankami w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez bank czynności bankowych lub innych czynności na rzecz konsumenta (pozasądowe postępowanie rozjemcze)

www.zbp.pl - dział „Dla Klientów”
Telefon: 
(0-22) 48 68 400