Wersja nieobowiązująca z dnia

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków

Na podstawie art. 9 ust. 3b Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków do czasu ostatecznego zakończenia postępowania.

Zgłoszenia rok 2018
Lp. Ogólna informacja Załącznik
1 Willa przy ulicy Kopernika 25 w Lidzbarku Warmińskim na terenie działki ewidencyjnej nr 21 i 22 w obrębie Lidzbark 10 Załącznik nr 1