Wersja nieobowiązująca z dnia

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków

Na podstawie art. 9 ust. 3b Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków do czasu ostatecznego zakończenia postępowania.

Zgłoszenia rok 2018
Lp. Ogólna informacja Załącznik
1 Willa przy ulicy Kopernika 25 w Lidzbarku Warmińskim na terenie działki ewidencyjnej nr 21 i 22 w obrębie Lidzbark 10 Załącznik nr 1
  Rok 2019  
1. Budynek mieszkalny, ul. Kopernika 6 w Ornecie wraz z otoczeniem w postaci działki ewidencyjnej nr 160, 149/1, 158/2, cz. dz. 159/3 ob.3 Załącznik nr 1
  Rok 2022  
1.  Włączenie karty ewidencyjnej zabytku archeologicznego lądowego
Bogatyńskie dz. 3469
/upload/files/Bogaty%C5%84skie.pdf
2.  Włączenie karty ewidencyjnej zabytku archeologicznego lądowego
Wojciechowo dz.3482/1
/upload/files/Wojciechowo.pdf
3.  Zawiadomienie o zamiarze włączenia karty ewidencyjnej zabytku archeologicznego lądowego
Łaniewo
/upload/files/%C5%81aniewo.pdf

 

Załączniki