Wersja nieobowiązująca z dnia

Informacja o wydanych decyzjach w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków

Decyzje rok 2019
Lp. Ogólna informacja Załącznik
1   Załącznik 1