Wersja nieobowiązująca z dnia

Informacja o wydanych decyzjach w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków

Decyzje rok 2019
Lp. Ogólna informacja Załącznik
1 Budynek - willa, ul. Kopernika 25 w Lidzbarku Warmińskim (Decyzja 545/2018) Załącznik 1