Wersja obowiązująca z dnia

Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie w dniach 3.03-2.06.2021 r.

Protokół z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie w dniach 3.03-2.06.2021 r.

Załączniki