Wersja obowiązująca z dnia

Wydział Komunikacji i Transportu

PRACOWNICY WYDZIAŁU

 

Naczelnik Wydziału

Danuta Onufryjuk
Telefon: (89) 767-79-56 lub Telefon/fax: (89) 767-79-54, kom. 667 677 869
e-mail: onufryjuk.danuta@powiatlidzbarski.pl
pokój nr 107

Inspektor ds uprawnień do kierowania pojazdami 

Bogumiła Przyjacielska
Telefon: (89) 767-79-58
pokój nr 109

Inspektor ds. rejestracji pojazdów w Lidzbarku Warmińskim

Elżbieta Wolańska
Telefon kom.: 667 677 869
pokój nr 106 A

Inspektor ds. rejestracji pojazdów w Lidzbarku Warmińskim

Maciej Wąsowicz
Telefon: (89) 767-79-55
pokój nr 106 A

Inspektor ds. rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami w Lidzbarku Warmińskim

Kamil Typa
Telefon: (89) 767-79-55
pokój nr 106 A

Inspektor ds. rejestracji pojazdów  (Filia w Ornecie)

Monika Czesak
Telefon: (055) 242-11-34
pokój nr 100

Inspektor ds. transportu w Lidzbarku Warmińskim

Krzysztof Hoffmann
Telefon: (89) 767-79-57
pokój nr 108

Inspektor ds rejestracji i usuwania pojazdów oraz nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców w Lidzbarku Warmińskim   

Krzysztof Piotrowski
nr tel.(089) 767-79-57
pokój nr 108