Wersja obowiązująca z dnia

BiA Sprawy załatwiane przez Wydział Budownictwa i Architektury

 

 

 

Wykaz telefonów:

Marta Cichy – Naczelnik: 897677961

Beata Błażek – Inspektor:  897677962

Piotr Sławiński– Podispektor: 897677960

Daria Ślesicka- Inspektor: w zastępstwie: Józef Białuski 897677962

 

Od 1 lipca 2021r. wnioski można również składać poprzez: E-BUDOWNICTWO: Wypełnij i złóż wniosek elektronicznie                                                                                                                          

WNIOSKI DO POBRANIA:

 1. Pozwolenie na budowę (PB-1)  - pobierz druk wniosku     wersja edytowalna- - pobierz druk wniosku
 2. Pozwolenie na rozbiórkę (PB-3) - pobierz druk wniosku    wersja edytowalna- - pobierz druk wniosku
 3. Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-2a) - pobierz druk zgłoszenia    wersja edytowalna- - pobierz druk wniosku
 4. Przeniesienie decyzji o pozwolenie na budowę (PB-9)- pobierz druk wniosku.      wersja edytowalna- - pobierz druk wniosku

Do wniosku należy dołączyć zgodę dotychczasowego inwestora: - pobierz druk zgody

Przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu (PB-11) -pobierz druk wniosku.       wersja edytowalna- - pobierz druk wniosku

 1. Zgłoszenie budowy lub wykonywania robót budowlanych (PB-2)  - pobierz druk zgłoszenia     wersja edytowalna- - pobierz druk wniosku
 2. Zgłoszenie rozbiórki (PB-4)  - pobierz druk zgłoszenia     wersja edytowalna- - pobierz druk wniosku
 3. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania (PB-18)  -pobierz druk zgłoszenia     wersja edytowalna- - pobierz druk wniosku
 4. Zaświadczenie o samodzielności lokalu  - plik do pobrania
 5. Rejestracja dziennika budowy - plik do pobrania
 6. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa odwołania od decyzji -plik do pobrania
 7. Wnioek o zmianę decyzji (PB-7) - plik do pobrania
 8. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego (PB-8) - plik do pobrania
 9. Oświadczenie inwestora o spełnieniu przesłanek art. 30 ust. 2a pkt. 6 i 7 ustawy Prawo budowlane - plik do pobrania
 10. Zgłoszenie budowy obiektu tymczasowego - do pobrania

Do powyższych wniosków i zgłoszeń należy dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5)  - pobierz oświadczenie

Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4)  - pobierz druk

 

UWAGA:

Miejsce na wpisanie dodatkowych danych, np. drugiego inwestora czy pełnomocnika, zostało przewidziane w druku informacji uzupełniającej do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4).