Wersja obowiązująca z dnia

Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych z podziałem na dwie części

Załączniki

Treść ogłoszenia

SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Wynik zamówienia