Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Dorota Adamowicz

Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych z podziałem na dwie części

Numer zamówienia: PŚZ.272.16.2018

Status: Archiwum

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warm., pok. 206 -sekretariat

TED/UZP: 616854-N-2018

Załączniki: