Wersja obowiązująca z dnia

”Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego pn: Budowa kompleksu boisk oraz bieżni przy ZSO w Lidzbarku Warmińskim”.

Załączniki

SIWZ

  • zapytanie
    format: word, rozmiar: 431.71 KB, data dodania:
  • Załączniki 1,2
    format: word, rozmiar: 21.33 KB, data dodania:
  • wzór umowy
    format: word, rozmiar: 47.84 KB, data dodania: