Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Dorota Adamowicz

„PRZEBUDOWA UL. WARSZAWSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM“

Numer zamówienia: PŚZ.272.7.2017

Status: Archiwum

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warm., pok. 206 -sekretariat

TED/UZP: 536201-N-2017