Wersja nieobowiązująca z dnia

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Skład wydziału :
Adam Mergalski
Stanowisko - Naczelnik Wydziału, Geodeta Powiatowy
telefon - (89) 767 7951
pokój 115

 

Robert Mucha
Stanowisko - ds. geodezji i kartografii oraz katastru nieruchomości
telefon - (89) 767 7949
pokój 103a

 

Ryszard Kowalczyk
Stanowisko -  ds. gospodarowania nieruchomościami (dla obszaru miasta i gminy Orneta) oraz ds. koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
Filia w Ornecie,  telefon - (55) 242 1181 (poniedziałek)
telefon - (89) 767 7952 (wtorek-piątek)
pokój 116

 

Paulina Borek
Stanowisko - ds. gospodarowania nieruchomościami
telefon - (89) 767 7950
pokój 114

 

Jolanta Tajgreber
Stanowisko - Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
telefon - (89) 767 7912
pokój 105

 

Ligia Jesiołowska
Stanowisko - ds. prowadzenia baz danych Krajowego Systemu Informacji o Terenie
telefon - (89) 767 7910
pokój 101

 

Anita Matuszewska
Stanowisko - ds. prowadzenia Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
telefon - (89) 767 7911
pokój 103

 

Tadeusz Tajgreber
Stanowisko - ds. technicznego prowadzenia ewidencji gruntów i budynków
telefon - (89) 767 7968
pokój 118

 

Leon Suchodolski
Stanowisko - ds. technicznego prowadzenia ewidencji gruntów i budynków
telefon - (89) 767 7968
pokój 118

 

Martyna Maczyta
Stanowisko - ds. udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego
telefon - (89) 767 7953
pokój 117