Wersja nieobowiązująca z dnia

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Pracownicy Wydziału :

Naczelnik Wydziału, Geodeta Powiatowy

Adam Mergalski
telefon - (89) 767 7951
pokój 115

Inspektor - ds. gospodarowania nieruchomościami

Paulina Borek
telefon - (89) 767 7950
telefon kom - 667 678 073

pokój 114

Inspektor - ds. gospodarowania nieruchomościami oraz ds. koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Ryszard Kowalczyk

telefon - (55) 242 1181 (poniedziałek) - Filia w Ornecie
telefon - (89) 767 7952 (wtorek-piątek)
pokój 116

Inspektor - ds. geodezji i kartografii oraz katastru nieruchomości

Robert Mucha
telefon - (89) 767 7949
pokój 103 A

Inspektor - ds. technicznego prowadzenia ewidencji gruntów i budynków

Tadeusz Tajgreber
telefon - (89) 767 7968
pokój 118
Inspektor - ds. technicznego prowadzenia ewidencji gruntów i budynków

Leon Suchodolski
telefon - (89) 767 7968
pokój 118

Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Jolanta Tajgreber

telefon - (89) 767 7912
pokój 105
Inspektor - ds. prowadzenia baz danych Krajowego Systemu Informacji o Terenie

Ligia Jesiołowska

telefon - (89) 767 7910
pokój 101 A
Inspektor - ds. prowadzenia Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Anita Matuszewska
telefon - (89) 767 7911
pokój 103
Podinspektor - ds. udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Martyna Maczyta
telefon - (89) 767 7953
pokój 117