Wersja nieobowiązująca z dnia

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Pracownicy Wydziału:
 

p.o. Naczelnik Wydziału

Inspektor - ds. gospodarowania nieruchomościami

Paulina Borek
telefon - (89) 767 7950
telefon kom - 667 678 073

pokój 114

 

             Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

Prowadzenie baz danych Krajowego Systemu Informacji o Terenie

Ligia Jesiołowska

telefon - (89) 767 7910
pokój 101 A

 

Inspektor - ds. udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Martyna Maczyta
telefon - (89) 767 7953
pokój 117


Inspektor - ds. prowadzenia Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Anita Matuszewska
telefon - (89) 767 7911
pokój 103


Inspektor - ds. gospodarowania nieruchomościami oraz ds. koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Ryszard Kowalczyk
telefon - (89) 767 7952 
pokój 116

 

Zastępstwo: Beata Nikorowska

 telefon - (89) 767 7952 
 pokój 116

 

Inspektor - ds. geodezji i kartografii oraz katastru nieruchomości

Robert Mucha
telefon - (89) 767 7949
pokój 103 A

 

Inspektor - ds. technicznego prowadzenia ewidencji gruntów i budynków

Tadeusz Tajgreber
telefon - (89) 767 7968
pokój 118


Inspektor - ds. technicznego prowadzenia ewidencji gruntów i budynków

Leon Suchodolski
telefon - (89) 767 7968
pokój 118