Wersja nieobowiązująca z dnia

Biuro rzeczy znalezionych

Biuro Rzeczy Znalezionych w  Starostwie Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim prowadzi  w imieniu Starosty Lidzbarskiego - Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim z siedzibą  11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Wyszyńskiego 37, II piętro, pokój 312, tel. 89 767 79 39

Godziny przyjęć interesantów od poniedziałku do piątku:
poniedziałek 7.30 – 15.30, czwartek 8.00 - 16.00, pozostałe dni w godz. 7.00 – 15.00.

Biuro Rzeczy Znalezionych działa w oparciu o:

  • Ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r. poz. 397).
  • Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.).
  • Ustawę z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U.
    z 2006 r. Nr 208, poz. 1537 z późn. zm.
  • Ustawę z dnia  5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013r., poz. 595  z późń. zm.).

Na podstawie wyżej cytowanych przepisów w biurze są przechowywane rzeczy znalezione na terenie Powiatu Lidzbarskiego przez okres dwóch lat od ich znalezienia lub roku od wezwania osoby uprawnionej po odbiór.

Jednocześnie informuję iż:

  • Biuro może odmówić przyjęcia rzeczy, której szacunkowa wartość nie przekracza 100 złotych,  chyba że jest to rzecz o wartości historycznej,  naukowej lub artystycznej.
  • Osoby poszukujące swoich rzeczy winny się również skontaktować z Komendą Powiatową Policji w Lidzbarku Warmińskim, a w przypadku zgubienia przedmiotów w środku transportu publicznego lub pomieszczeniu zamkniętym – z właściwym zarządcą.
  • Depozyt (rzecz znaleziona) zostanie wydany pod warunkiem dokładnego określenia jego wyglądu, znaków szczególnych i podania cech świadczących, że przedmiot jest własnością danej osoby (dowód zakupu, numery seryjne, własne oznaczenia itp.).

Bieżący wykaz Biura Rzeczy Znalezionych:

- telefon komórkowy Motorola V8
- bransoletka koloru srebrnego
- telefon komórkowy - marki SONY 
- rower górski KENBOO koloru zielonego
- rower marki UTARA
- wózek inwalidzki
- telefon komórkowy - NOKIA
- rower górski marki "Forester Raptor"
- rower górski marki "GRAND"
- rower górski marki "SIGMA"
- rower dziecięcy 
- telefon komórkowy - marki LG
- rower CAMPORELL
- telefon marki NOKIA 
- telefon marki Motorola 
- rower górski marki KROSS 
- elektronarzędzia 
- rower marki CROWN 
​- rower marki MAGNUM
- telefon  PHILIPS
​- poziomice
- rower marki X-TRC
- telefon marki LG