Wersja nieobowiązująca z dnia

Biuro rzeczy znalezionych

Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim

ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński

Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

II piętro, pokój 312

tel.  089 767 79 39

 

Godziny pracy Biura:
- od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek 7.30 – 15.30, czwartek 8.00 - 16.00, pozostałe dni 7.00 – 15.00.

 

Biuro Rzeczy Znalezionych działa w oparciu o:

 • Ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r. poz. 397).
 • Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.).
 • Ustawę z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U.
  z 2006 r. Nr 208, poz. 1537 z późn. zm.
 • Ustawę z dnia  5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013r., poz. 595  z późń. zm.).

Na podstawie wyżej cytowanych przepisów w biurze są przechowywane rzeczy znalezione na terenie Powiatu Lidzbarskiego przez okres dwóch lat od ich znalezienia lub roku od wezwania osoby uprawnionej po odbiór.

 

Jednocześnie informuję iż:

 • Biuro może odmówić przyjęcia rzeczy, której szacunkowa wartość nie przekracza
   100 złotych, chyba że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej.
 • Biuro może odmówić przyjęcia rzeczy jeżeli istnieją podstawy do uznania, że została porzucona z zamiarem wyzbycia się jej własności.
 • Osoby poszukujące swoich rzeczy winny się również skontaktować z Komendą Powiatową Policji w Lidzbarku Warmińskim, a w przypadku zgubienia przedmiotów w środku transportu publicznego lub pomieszczeniu zamkniętym – z właściwym zarządcą.
 • Rzecz znaleziona zostanie wydana pod warunkiem dokładnego określenia jego wyglądu, znaków szczególnych i podania cech świadczących, że przedmiot jest własnością danej osoby. Wydanie rzeczy następuje za okazaniem dowodu tożsamości osoby uprawnionej do odbioru rzeczy.

Wykaz rzeczy znajdujących się w Biurze Rzeczy Znalezionych:

- telefon komórkowy Motorola V8

- rower górski KENBOO

- rower marki UTARA

- telefon marki SAMSUNG

- wózek inwalidzki

- telefon komórkowy – NOKIA

- telefon marki SAMSUNG

- telefon komórkowy - marki SONY 

- telefon komórkowy - marki LG

- rower górski marki "Forester Raptor"

- rower górski marki "GRAND"

- rower dziecięcy 

- rower górski marki "SIGMA"

- rower czerwono-biały

- telefon komórkowy - marki LG

- rower CAMPORELLO

- telefon marki NOKIA +etui

- telefon marki Motorola 

- elektronarzędzia 

- rower marki CROWN 

- telefon  PHILIPS​

- poziomice

​- rower marki MAGNUM

- rower marki X-TRCM

- telefon marki LG + etui