Wersja nieobowiązująca z dnia

Ogłoszenia o terminie sesji

Ogłoszenie o zwołaniu VII sesji Rady Powiatu Lidzbarskiego