Wersja nieobowiązująca z dnia

Ogłoszenia o terminie sesji

Ogłoszenie o zwołaniu VII sesji Rady Powiatu Lidzbarskiego

Ogłoszenie o zwołaniu VIII sesji Rady Powiatu Lidzbarskiego

Ogłoszenie o zwołaniu IX sesji Rady Powiatu Lidzbarskiego