Wersja nieobowiązująca z dnia

Ogłoszenia o terminie sesji

 

Ogłoszenie o zwołaniu VII sesji Rady Powiatu Lidzbarskiego

Ogłoszenie o zwołaniu VIII sesji Rady Powiatu Lidzbarskiego

Ogłoszenie o zwołaniu IX sesji Rady Powiatu Lidzbarskiego

Ogłoszenie o zwołaniu X sesji Rady Powiatu Lidzbarskiego

Ogłoszenie o zwołaniu XII sesji Rady Powiatu Lidzbarskiego

Ogłoszenie o zwołaniu XIII sesji Rady Powiatu Lidzbarskiego

Ogłoszenie o zwołaniu XIV sesji Rady Powiatu Lidzbarskiego

Ogłoszenie o zwołaniu XV sesji Rady Powiatu Lidzbarskiego

Ogłoszenie o zwołaniu XVI sesji Rady Powiatu Lidzbarskiego

Ogłoszenie o zwołaniu XVII sesji Rady Powiatu Lidzbarskiego

Ogłoszenie o zwołaniu XVIII sesji Rady Powiatu Lidzbarskiego

Informacja o zmianie trybu XVIII sesji

Ogłoszenie o zwołaniu XIX sesji Rady Powiatu Lidzbarskiego

Ogłoszenie o zwołaniu XX sesji Rady Powiatu Lidzbarskiego

Ogłoszenie o zwołaniu XXI sesji Rady Powiatu Lidzbarskiego

Ogłoszenie o zwołaniu XXII sesji Rady Powiatu Lidzbarskiego

Ogłoszenie o zwołaniu XXIII sesji Rady Powiatu Lidzbarskiego

Ogłoszenie o zwołaniu XXIV sesji Rady Powiatu Lidzbarskiego

Ogloszenie o zwołaniu XXV sesji Rady Powiatu Lidzbarskiego

Ogłoszenie o zwołaniu XXVI sesji Rady Powiatu Lidzbarskiego