Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: rej_ogl_budowa

Ogłoszono przez Marta Cichy | wersja archiwalna

Zgłoszenia budowy - 2016

Data zgłoszenia

Znak sprawy

     Imię i nazwisko
lub
nazwa inwestora

Adres obiektu*
(miejscowość, ulica, nr
lub nr działki i obręb)

Opis projektowanego obiektu

Data wniesienia sprzeciwu lub
informacja o braku wniesienia sprzeciwu

2016-01-15

BiA.6743.6.2016

Energa-Operator S.A.

Lidzbark Warmiński ul. Dąbrowskiego, działka 2/11 obręb Lidzbark 2

Rozbudowa sieci n.n.

nie wniesiono sprzeciwu 

2016-02-16

BiA.6743.28.2016

Rutkowska Janina
Rutkowski Sławomir

Gmina Lidzbark Warmiński, Ignalin dz. 205/1 obręb: IGNALIN

Budynek mieszkalny jednorodzinny

nie wniesiono sprzeciwu

2016-03-02

BiA.6743.58.2016

Karol Brodowski

Gmina Orneta, Krzykały, dz. nr 319/21 obręb: KRZYKAŁY

Budynek mieszkalny jednorodzinny

nie wniesiono sprzeciwu

2016-03-21

   

  BiA.6743.90.2016

Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie   

działka: 33/1 obręb: LAUDA, 140/2 obręb: LAUDA, 94/7 obręb: LAUDA, 99/3 obręb: LAUDA, 155 obręb: LAUDA

  sieć kablowa nN 0,4kV oraz złącza kablowo-pomiarowe      

nie wniesiono sprzeciwu

2016-04-26 

BiA.6743.167.2016 

Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie    

Miasto Lidzbark Warmiński, 
ul. Ogrodowa dz. 136; 137; 138; 122; 110/61; 110/60; 113 obręb:
 LIDZBARK 6 

elektroenergetyczna linia kablowa 0,4kV ze złączami kablowo-pomiarowymi 

nie wniesiono

sprzeciwu

2016-06-28 

BiA.6743.264.2016 

Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie  

 

Miasto Lidzbark Warmiński, ul. Stanisława Konarskiego działka: 8/1 , 8/21, 8/22, 8/23, 8/24, 8/25, 8/26, 8/27, 8/28, 8/30, 8/29 obręb: LIDZBARK 4

sieć elektroenergetyczna nN 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi 

 nie wniesiono sprzeciwu

2016-07-27

BiA.6743.298.2016

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "PWiK" Spółka z o.o. w Ornecie

Miasto Orneta ul. Elbląska działka: 354, 364/3, 364/4, 364/7, 364/9, 364/10, 364/11, 364/12, 364/25, 365/2 obręb: Orneta 1

 

sieć wodociągowa z rur PE Dn110 o dł. ok.200m

 nie wniesiono sprzeciwu

2016-08-02

BiA.6743.307.2016

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "PWiK" Spółka z o.o. w Ornecie

Miasto Orneta, ul. Elbląska działka: 7, obręb: Orneta 4

Przekroczenie drogi nr 513 wodociągiem - odcinek sieci wodociągowej z rur PE DN110 o dł. 2,0mb

Inwestor wycofał zgłoszenie w dniu 09.08.2016r.

2016-08-10

BiA.6743.336.2016

Nej Urszula

Gmina Orneta, Nowy Dwór dz. nr 54/11; 54/12; 55/9 obręb Nowy Dwór

Sieć wodociągowa z rur PEDn 110 i 90 o łącznej długości 255mb

nie wniesiono sprzeciwu 

2016-10-04

BiA.6743.399.2016

Gmina Miejska Lidzbark Warmiński

Miasto Lidzbark Warmiński, ul. Lipowa, dz. 57 obręb Lidzbark 7

Rozbudowa oświetlenia -doświetlenie przejścia dla pieszych nr 6

 

2016-10-04

BiA.6743.400.2016

Gmina Miejska Lidzbark Warmiński

Miasto Lidzbark Warmiński, ul.Spółdzielców-Kościuszki, dz. 121 obręb Lidzbark 6

Rozbudowa oświetlenia -doświetlenie przejścia dla pieszych nr 4

 

2016-10-04

BiA.6743.401.2016

Gmina Miejska Lidzbark Warmiński

Miasto Lidzbark Warmiński, ul. Krzywa, dz. 58 obręb Lidzbark 7

Rozbudowa oświetlenia -doświetlenie przejścia dla pieszych nr 3

 

2016-10-10

BiA.6743.408.2016

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "PWiK" Spółka z o.o. w Ornecie

Miasto Orneta, ul. Olsztyńska, dz. nr 178/1; 179/4; 180/4 obręb Orneta 2

Odcinek sieci kanalizacji tłocznej z rur PE Dn 110 o dł. 126,5mb

 

2016-10-17

BiA.6743.419.2016

Gmina Kiwity

Gmina Kiwity, działki nr: 62/1; 63; 75/3; 93/2; 92/1; 92/2 obręb Klejdyty

budowa wodociągu rozdzielczego PCV dn90 L=430mb wraz z przyłączem PEdn40=14,5m

 

2016-10-18

BiA.6743.420.2016

Gmina Kiwity

Gmina Kiwity, działki nr: 92/4; 95/6; 98/5; 98/10 obręb Kobiela oraz na działce nr 264 obręb Kiwity

budowa sieci wodociągowej PCV90 wraz z przyłączem PEdn32

 

 

2016-10-21 BiA.6743.430.2016 Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie

Gmina Kiwity, działki 144/1, 226/2, 226/1, 189/2 w obrębie Czarny Kierz

budowa kablowej sieci elektroenergetycznej