Wersja obowiązująca z dnia

BiA Zgłoszenia budowy (art 29 ust.1 pkt 1-3, art. 29 ust.3 pkt 1 lit. a, art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy Prawo budowlane)

Szybkie odnośniki:

Zgłoszenia budowy 2023

Data zgłoszenia  Znak sprawy Imię i nazwisko
lub
nazwa inwestora
Adres obiektu*
(miejscowość, ulica, nr
lub nr działki i obręb)
Opis projektowanego obiektu Data wniesienia
sprzeciwu lub
informacja
o braku wniesienia
sprzeciwu
2023-01-09 BiA.6743.07.2023

Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie

woj. warmińsko-mazurskie, Powiat lidzbarski, Gmina Wiejska Lidzbark Warmiński, działki nr: 411/2, 3028/4, 3028/5, 3028/6 obręb: ROGÓŻ, działki nr :18/9, 18/11, 3029/6 obręb: MARKAJMY

budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV z rozbiórką w msc. Rogóż/Markajmy gm. Lidzbark Warmiński.    

 

nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2023-01-10 BiA.6743.08.2023

ENERGA- OPERATOR S.A.

warmińsko-mazurskie, Powiat lidzbarski, Gmina miejska Lidzbark Warmiński, działki ewidencyjne nr: 42/2, 42/3, 156 obręb: LIDZBARK 6

 budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi w celu zasilania garaży przy ul. Kromera w  Lidzbarku Warmińskim   

nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2023-01-17 BiA.6743.16.2023 Maciej Batrys

warmińsko-mazurskie, Powiat lidzbarski, Gmina Orneta, działka: 1/20 obręb: OPIN

budowa nowego budynku mieszkalnego jedorodzinnego, Osiedle Słoneczne w msc. Opin gm. Orneta   
2023-01-24 BiA.6743.19.2023

Edyta Frank

warmińsko-mazurskie, Powiat lidzbarski, Gmina Orneta, działka: 1/66 obręb: OPIN

budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Osiedle Słoneczne w msc. Opin gm. Orneta

 
2023-01-26 BiA.6743.21.2023

Izabela Bischoff

warmińsko-mazurskie, Powiat lidzbarski, Miasto Lidzbark Warmiński, działka: 14 obręb: LIDZBARK 7

budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym ul. Wodna 4/3 w msc. Lidzbark Warmiński   

nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa

2023-01-31

BiA.6743.24.2023

Łukasz Siudak

warmińsko-mazurskie, Powiat lidzbarski, Gmina Lidzbark Warmiński, działka: 200/14, 200/43, 200/42, 200/36, 200/27, 200/29, 200/37, 200/38, 200/39, 200/26, 200/46, 200/3, 26, 200/30, 200/31, 200/48 obręb: BLANKI

sieć wodociągowa w msc. Blanki gm. Lidzbark Warmiński    nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2023-01-31 BiA.6743.25.2023 Kamila Cieśla, Rafał Cieśla warmińsko-mazurskie, Powiat lidzbarski, Gmina Orneta, działka: 31/2 obręb: ORNETA 1 zmiana sposobu użytkowania parterowej przybudówki do budynku jednorodzinnego z przeznaczenia gospodarczego na łazienkę i kotłownię na opał stały - pelet przy ul. Dąbrowskiego 42 w msc. Orneta      
2023-02-01 BiA.6743.27.2023 Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie

warmińsko-mazurskie, Powiat lidzbarski, Gmina Miejska Lidzbark Warmiński, działka: 37/5 obręb: LIDZBARK 11

elektroenergetyczna siećci kablowa 0,4kV ze złączem kablowym w msc. Lidzbark Warminski   

nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2023-02-03 BiA.6743.29.2023 Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie

warmińsko-mazurskie, Powiat lidzbarski, Gmina Wiejska Lidzbark Warmiński, działki: 200/27, 200/28, 200/30 obręb: BLANKI

 sieć elektroenergetyczna nN 0,4kV w msc. Blanki gm. Lidzbark Warmiński    nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
           
           
           
           
           

Zgłoszenia budowy 2022

Data zgłoszenia  Znak sprawy Imię i nazwisko
lub
nazwa inwestora
Adres obiektu*
(miejscowość, ulica, nr
lub nr działki i obręb)
Opis projektowanego obiektu Data wniesienia sprzeciwu lub
informacja o braku wniesienia sprzeciwu
2022-01-05 BiA.6743.3.2022     usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane)  nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2022-01-13 BiA.6743.8.2022     usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane)  nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2022-01-14 BiA.6743.10.2022     usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane)  nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2022-01-18 BiA.6743.13.2022     usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane)  nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2022-01-19 BiA.6743.15.2022     usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane)  nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2022-01-21 BiA.6743.22.2022     usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane)  nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2022-01-28 BiA.6743.27.2022     usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane)  nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2022-02-02 BiA.6743.32.2022     usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane)  nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2022-02-09 BiA.6743.35.2022     usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane)  nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2022-02-17 BiA.6743.43.2022     usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane)  nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2022-02-21 BiA.6743.44.2022     usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane)  nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2022-02-23 BiA.6743.46.2022

 

 

usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane)  nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2022-02-25 BiA.6743.52.2022     usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane)  Inwestor wycofał wniosek
2022-03-07 BiA.6743.64.2022

 

  usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane)  nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2022-03-10 BiA.6743.72.2022     usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane)  art. 29 ust. 1 pkt 1a
2022-03-09 BiA.6743.66.2022     usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane)  nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2022-03-15       usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane)  Nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2022-03-23       usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane)  Nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2022-03-25 BiA.6743.92.2022     usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane)   
2022-03-29       usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane)  Nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2022-04-04 BiA.6743.103.2022     usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane)   
2022-04-06       usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane)   
2022-04-07 BiA.6743.109.2022     usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane)   
2022-04-19 BiA.6743.117.2022     usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane)   
2022-04-22 BiA.6743.121.2022     usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane)   
2022-04-22 BiA.6743.124.2022     usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane)   
2022-04-25 BiA.6743.125.2022     usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane)   
2022-04-28 BiA.6743.131.2022     usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane)  art. 29 ust. 1 pkt 1a
2022-05-04 BiA.6743.134.2022     usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane)  art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane
2022-05-17 BiA.6743.153.2022     usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane)  nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2022-05-18 BiA.6743.154.2022     usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane) nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2022-05-18 BiA.6743.155.2022     usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane) nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2022-05-20 BiA.6743.157.2022     usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane)  nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2022-05-25 BiA.6743.162.2022     usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane) nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2022-05-30 BiA.6743.167.2022     usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane)  nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2022-06-02 BiA.6743.174.2022     usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane) nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2022-06-03 BiA.6743.175.2022     usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane) nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2022-06-07 BiA.6743.177.2022     usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane)  art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane
2022-06-10 BiA.6743.178.2022     usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane) nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2022-06-14 BiA.6743.183.2022     usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane) nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2022-06-14 BiA.6743.185.2022     usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane) nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2022-06-21 BiA.6743.198.2022     usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane) nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2022-06-21 BiA.6743.193.2022     usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane) nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2022-06-21 BiA.6743.194.2022     usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane) nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2022-06-21 BiA.6743.195.2022     usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane) nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2022-06-21 BiA.6743.196.2022     usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane) nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2022-06-21 BiA.6743.197.2022     usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane) nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2022-06-24 BiA.6743.208.2022     usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane) nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2022-06-24 BiA.6743.207.2022
 
    usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane)  nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2022-06-23       usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane) nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2022-07-01 BiA.6743.217.2022     usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane)  nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2022-07-07 BiA.6743.219.2022     usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane)  nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2022-07-07 BiA.6743.220.2022     usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane)  nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2022-07-12 BiA.6743.228.2022 Dominika Kaniewska

woj. warmińsko-mazurskie, Powiat lidzbarski, Gmina Lidzbark Warmiński, działka: 174/22 obręb: BLANKI

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego o pow. 35m2, parterowego z antresolą i tarasem -   16 m2 nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2022-07-13 BiA.6743.231.2022 Rafał Szulc woj. warmińsko-mazurskie, powiat lidzbarski, Gmina Lidzbark Warmiński, działki ew. nr: 177/2, 29/23, 29/21, 29/19, 29/20 , 29/18 obręb: MARKAJMY, budowa sieci wodociągowej w msc. Markajmy    
 
nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2022-07-18 BiA.6743.234.2022

Energa Operator S.A.

woj. warmińsko-mazurskie, powiat lidzbarski, Gmina Orneta, działki: 33/3, 26, 10, 11, 15/5, 15/4, 15/2, 215/2, 23/5, 22/5, 25, 20/6, 20/7, 14, 15/6, 17, 19, 20/14 , 20/11, 20/8 obręb: BAŻYNY

obiekt liniowy - demontaż odcinka linii napowietrznej nN 0,4 kV, przebudowa linii kablowej nN 0,4 kV, budowa linii kablowej nN 0,4 kV celem zasilenia budynków na terenie działek 15/2, 20/7 obręb Bażyny

nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa

 

2022-07-20 BiA.6743.237.2022     usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane)  nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2022-07-22 BiA.6743.244.2022

Energa Operator S.A.

woj. warmińsko-mazurskie, powiat lidzbarski, miasto Orneta, działki: 39, 180/4, 180/3, 177/3, 177/2, 177/1, 162/18, 162/17 obręb: ORNETA 2

 obiekt liniowy - budowa lini kablowej nN 0,4 kV celem zasilenia magazynu płodów rolnych na terenie działki 39 obręb Orneta 2; linia kablowa układana bezpośrednio w gruncie, na części trasy kabel układany w rurach osłonowych   

nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa

 

2022-07-25

BiA.6743.247.2022

    usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane)  nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2022-07-29 BiA.6743.257.2022     usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane)  nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2022-08-01 BiA.6743.260.2022     usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane)  nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2022-08-05 BiA.6743.266.2022     usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane)  nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2022-08-05 BiA.6743.267.2022

Robert Gess

Irena Jakszewicz

woj. warmińsko-mazurskie, Powiat lidzbarski, Gmina Lidzbark Warmiński,  działka: 222 obręb: KRASZEWO

budowa instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem V=2,7 m3 na gaz płynny propan z przyłączem do użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budowa instalacji gazowej wewnątrz tego budynku   
2022-08-11 BiA.6743.268.2022

 

 

usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane)  wycofano
2022-08-17 BiA.6743.272.2022     usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane) 

nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa

 

2022-09-07 BiA.6743.293.2022 Administracja Budynków Komunalnych Sp. z o.o.

 

usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane)  nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2022-09-12 BiA.6743.297.2022 Tadeusz Mruk   usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane)  nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2022-09-12 BiA.6743.298.2022 Elżbieta Babicz   usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane)  nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2022-09-12 BiA.6743.299.2022 Dorota Apanowicz, Joanna Apanowicz,
Kamil Apanowicz

 

usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane)  nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2022-09-28 BiA.6743.313.202

Cezary Żuk

 

usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane) 

nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2022-10-03 BiA.6743.317.2022

ENERGA- OPERATOR S.A.

 

usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane) 

nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa

 

2022-10-05 BiA.6743.323.2022 ENERGA- OPERATOR S.A.   usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane)  nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2022-10-06 BiA.6743.327.2022 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.   usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane)  nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2022-10-06 BiA.6743.329.2022

Agnieszka Chmiel

  usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane)  nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2022-10-11 BiA.6743.332.2022 Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie   usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane)  nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2022-10-13 BiA.6743.336.2022

Patryk Grabowski

  usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane)  nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2022-10-24 BiA.6743.347.2022

Energa Operator S.A. Oddział w Olsztynie

  usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane)  nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2022-10-24 BiA.6743.346.2022 Jerzy Wasilonok   usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane)  nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2022-10-25 BiA.6743.348.2022 Mateusz Pergoł, Edyta Rydzewska   usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane)  nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2022-11-03 BiA.6743.362.2022

Marcin Grzelak

warmińsko-mazurskie, Powiat lidzbarski, Miasto Lidzbark Warmiński, działka: 55/14 obręb: LIDZBARK 10

budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej n/c gazu ziemnego dla istniejacego budynku handlowo - usługowego przy ul. Kopernika 33 w msc. Lidzbark Warmiński nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2022-11-16 BiA.6743.384.2022

ENERGA- OPERATOR S.A.

warmińsko-mazurskie, Powiat lidzbarski, Gmina Lidzbark Warmiński, działka: 190 obręb: IGNALIN, 191/5 obręb: IGNALIN, 192 obręb: IGNALIN, 193/5 obręb: IGNALIN, 193/11 obręb: IGNALIN, 193/12 obręb: IGNALIN, 193/13 obręb: IGNALIN, 193/14 obręb: IGNALIN
 
budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowo - pomiarowymi w msc. Ignalin gm. Lidzbark Warmiński w celu zasilenia dz. nr 193/13.    
 

nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa

 

2022-11-21 BiA.6743.386.2022 ENERGA- OPERATOR S.A.

warmińsko-mazurskie, Powiat lidzbarski, Gmina, Lidzbark Warmiński, działki: 198/21, 198/4, 194/2, 198/18, 194/9 obręb: IGNALIN

budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV oraz złącze kablowo - pomiarowe w celu zasilania budynku mieszkalnego w msc. Ignalin gm. Lidzbark Warmński   

nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa

 

2022-11-23 BiA.6743.389.2022

Alan Przywożny

warmińsko-mazurskie, Powiat lidzbarski, Gmina Lidzbark Warmiński, działka: 98 obręb: LIDZBARK 5 budowa instalacji gazu przewodowego wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinego ul. Piękna 10 w msc. Lidzbark Warmiński    
 
nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2022-12-14 BiA.6743.404.2022

Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie

warmińsko-mazurskie, Powiat lidzbarski, Gmina Lidzbark Warmiński, działka: 60/16 obręb: LAUDA, 60/12 obręb: LAUDA, 60/9 obręb: LAUDA, 60/5 obręb: LAUDA

budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz zezlączem kablowo - pomiarowym w msc. Lauda gm. Lidzbark Warmiński.     nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2022-12-15 BiA.6743.405.2022

Damian Majszyk, Izabela Majszyk

warmińsko-mazurskie, Powiat lidzbarski, Gmina Orneta, działka: 79/4 obręb: ORNETA 4 budowa nowego budynku jednorodzinnego   ul. Cicha 6 msc. Orneta.    
 
nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2022-12-15 BiA.6743.406.2022

ENERGA- OPERATOR S.A.

warmińsko-mazurskie, Powiat lidzbarski, Miasto Orneta, działki: 149/41, 189, 103/8, 106/30, 106/2 obręb: ORNETA 2

budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV relacji T-1733 Orneta Przemysłowa - T-1745 Orneta Warmia przy ul. Przemysłowej w msc. Orneta.   Sprzeciw
2022-12-19 BiA.6743.408.2022 Rafał Żełobowski

woj. warmińsko-mazurskie, Powiat lidzbarski, Gmina Miejska Lidzbark Warmiński, ul. Kwiatowa, działka: 52 obręb: LIDZBARK 4

przebudowa przegrody zewnętrznej w budynku mieszkalnym przy ulicy Kwiatowej w Lidzbarku Warmińskim

nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2022-12-19 BiA.6743.409.2022

Sławomir Mandrek, Elżbieta Ostrowska - Mandrek

woj. warmińsko-mazurskie, Powiat lidzbarski, Gmina Lidzbark Warmiński, Knipy, działka: 9/4 obręb: KNIPY

nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w msc. Knipy,  gm. Lidzbark Warmiński   

nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2022-12-21 BiA.6743.410.2022

ENERGA- OPERATOR S.A.

woj. warmińsko-mazurskie, Powiat lidzbarski, Gmina Wiejska Lidzbark Warmiński, działki ew. nr: 79/7, 117/29, 95, 93, 96/10, 96/9, 96/21, 96/20, 96/17, 96/14, 96/11, 96/8 obręb: ŁANIEWO budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV wraz ze zlączami kablowo - pomiarowymi w msc. Łaniewo gm. Lidzbark Warmiński. nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
     

2023

 

   
2023-01-09 BiA.6743.07.2023

Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie

woj. warmińsko-mazurskie, Powiat lidzbarski, Gmina Wiejska Lidzbark Warmiński, działki nr: 411/2, 3028/4, 3028/5, 3028/6 obręb: ROGÓŻ; działki nr :18/9, 18/11, 3029/6 obręb:

obręb: MARKAJMY

budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV z rozbiórką w msc. Rogóż/Markajmy gm. Lidzbark Warmiński.  nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2023-01-10
BiA.6743.08.2023

ENERGA- OPERATOR S.A.

warmińsko-mazurskie, Powiat lidzbarski, Gmina miejska Lidzbark Warmiński, działki ewidencyjne nr: 42/2, 42/3, 156 obręb: LIDZBARK 6

 budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi w celu zasilania garaży przy ul. Kromera w  Lidzbarku Warmińskim  

 

Zgłoszenia budowy 2021

Data zgłoszenia  

Znak sprawy

     Imię i nazwisko
lub
nazwa inwestora

Adres obiektu*
(miejscowość, ulica, nr
lub nr działki i obręb)

Opis projektowanego obiektu

Data wniesienia sprzeciwu lub
informacja o braku wniesienia sprzeciwu

2021-01-19 BiA.6743.12.2021      usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane) nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2021-01-22 BiA.6743.13.2021      usunięto  (art. 30a ustawy Prawo budowlane)           wycofany 
2021-01-22 BiA.6743.14.2021      usunięto  (art. 30a ustawy Prawo budowlane)           wycofany
2021-02-01 BiA.6743.21.2021     usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane) nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2021-02-02 BiA.6743.22.2021     usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane) nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2021-02-05 BiA.6743.24.2021     usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane) nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2021-02-08

BiA.6743.25.2021

 

   

usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane)

 

nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2021-02-09 BiA.6743.28.2021    

usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane)

 

nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2021-02-16 BiA.6743.31.2021     usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane) nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2021-02-26 BiA.6743.37.2021

 

 

usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane) nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2021-03-02 BiA.6743.41.2021

 

 

usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane)

nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa

2021-03-04

BiA.6743.44.2021

 

 

usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane) nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2021-03-23 BiA.6743.64.2021

 

 

usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane) nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2021-03-24 BiA.6743.65.2021

 

 

usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane) nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2021-03-24 BiA.6743.66.2021

 

 

usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane) nie wniesiono sprzeciwu
art. 5aa
2021-03-26 BiA.6743.71.2021     usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane) nie wniesiono sprzeciwu
art. 5aa
2021-04-02 BiA.6743.79.2021  

 

 usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane)

nie wniesiono sprzeciwu
art. 5aa
2021-03-31 BiA.6743.77.2021

 

 

usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane) nie wniesiono sprzeciwu
art. 5aa
2021-04-12 BiA.6743.90.2021

 

 

 

usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane)

nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa

 

2021-04-16 BiA.6743.94.2021     usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane)

 

nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2021-04-16 BiA.6743.95.2021     usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane) nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2021-04-26 BiA.6743.102.2021     usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane) nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2021-05-05 BiA.6743.113.2021    

usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane)

 

nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2021-05-19

BiA.6743.139.2021

 

  usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane) nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2021-05-27 BiA.6743.146.2021     usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane) nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2021-05-28 BiA.6743.150.2021     usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane) nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2021-05-31 BiA.6743.153.2021     usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane) nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2021-05-31 BiA.6743.151.2021     usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane) nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2021-06-02 BiA.6743.154.2021     usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane) nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2021-06-02 BiA.6743.155.2021    

usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane)

 

nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2021-06-07 BiA.6743.159.2021     usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane) nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2021-06-10 BiA.6743.163.2021     usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane) nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2021-06-14 BiA.6743.165.2021

 

 

usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane) nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2021-06-16

BiA.6743.170.2021

 

    usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane) nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2021-06-22 BiA.6743.174.2021

 

 

usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane) nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2021-06-29 BiA.6743.185.2021

 

  usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane) nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2021-06-29 BiA.6743.186.2021     usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane) 
 
nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2021-07-05

BiA.6743.193.2021

 

 

usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane)  nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2021-07-06 BiA.6743.196.2021     usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane)  nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2021-07-09 BiA.6743.204.2021     usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane)  nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2021-07-06 BiA.6743.197.2021     usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane)  nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2021-07-08 BiA.6743.202.2021     usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane)  nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2021-07-19 BiA.6743.208.2021     usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane)  nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2021-07-19 BiA.6743.210.2021     usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane)  nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2021-07-22 BiA.6743.217.2021     usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane)  nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2021-07-27 BiA.6743.222.2021     usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane)  nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2021-07-28 BiA.6743.223.2021     usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane)  nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2021-07-28 BiA.6743.224.2021     usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane)  nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2021-08-05

BiA.6740.232.2021

 

 

usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane)  nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2021-08-06 BiA.6740.234.2021

 

 

usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane)  nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2021-08-10 BiA.6743.240.2021     usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane)  nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2021-08-11 BiA.6743.244.2021  
 
usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane)  nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2021-08-20 BiA.6743.254.2021       nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2021-08-23 BiA.6743.256.2021       nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2021-08-23 BiA.6743.255.2021       nie wniesiono sprzeciwu
2021-08-23 BiA.6743.261.2021     usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane) nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2021-08--24 BiA.6743.263.2021     usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane) nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2021-08-23 BiA.6743.260.2021

 

 

usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane)  nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2021-08-24 BiA.6743.262.2021       nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2021-08-27 BiA.6743.267.2021       nie wniesiono sprzeciwu
2021-06-29 BiA.6743.183.2021       nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2021-08-19 BiA.6743.248.2021       nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2021-09-03 BiA.6743.269.2021       nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2021-09-03 BiA.6743.268.2021       nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2021-09-08 BiA.6743.272.2021       nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2021-09-10 BiA.6743.274.2021       nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2021-09-13 BiA.6743.276.2021       nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2021-09-13

BiA.6743.277.2021

      nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2021-09-13 BiA.6743.280.2021       nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2021-09-14 BiA.6743.281.2021      

nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa

2021-09-16

BiA.6743.284.2021

      nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa

2021-09-16

BiA.6743.285.2021

     

Sprzeciw:

23.09.2021

2021-09-17 BiA.6743.288.2021       nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2021-09-17 BiA.6743.287.2021       nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2021-09-20 BiA.6743.289.2021       nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2021-09-20 BiA.6743.290.2021       nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2021-09-30 BiA.6743.299.2021       nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa

2021-10-04

BiA.6743.303.2021

      nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2021-10-04 BiA.6743.304.2021       nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2021-10-06

BiA.6743.306.2021

      nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2021-10-14 BiA..6743.319.2021       nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2021-11-02 BiA.6743.333.2021       nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa

2021-11-08

BiA.6743.337.2021

      nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa

2021-11-10

BiA.6743.339.2021

      nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2021-11-25 BiA.6743.354.2021       nie wniesiono sprzeciwu
art. 30 ust.5aa
2021-11-29 BiA.6743.356.2021       nie wniesiono sprzeciwu
art. 30 ust. 5aa
2021-11-30 BiA.6743.359.2021       nie wniesiono sprzeciwu
art. 30 ust. 5aa
2021-12-07 BiA.6743.361.2021       nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2021-12-09 BiA.6743.362.2021       nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2021-12-15 BiA.6743.367.2021       nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2021-12-15 BiA.6743.368.2021       nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2021-12-20 BiA.6743.370.2021       nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2021-12-22 BiA.6743.372.2021       nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2021-12-30 BiA.6743.376.2021      

nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa

2021-12-30 BiA.6743.379.2021 ELEKTRYK - MEUS Dariusz Wiesław Meus
 
Powiat lidzbarski działka: 16/61 obręb: LIDZBARK 2
 
podziemny odcinek instalacji gazowej oraz wewnętrzna instalacja gazowa w budynku biurowo-magazynowym  nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5a
           
           

Zgłoszenia budowy 2020

Data zgłoszenia

Znak sprawy

     Imię i nazwisko
lub
nazwa inwestora

Adres obiektu*
(miejscowość, ulica, nr
lub nr działki i obręb)

Opis projektowanego obiektu

Data wniesienia sprzeciwu lub
informacja o braku wniesienia sprzeciwu

2020-01-08
 
BiA.6743.04.2020 Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie
 

Miasto Lidzbark Warmiński działki nr: 210/5, 210/7, 196 obręb: LIDZBARK 9

budowa linii kablowej nN ze złączami kablowo-pomiarowymi przy ul. Wieniawskiego w Lidzbarku Warmińskim  nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2020-01-08 BiA.6743.05.2020 Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie Miasto Lidzbark Warmiński działki: 38/47, 38/50, 38/20, 38/35, 38/34, 38/1 obręb: LIDZBARK 11

 

 

budowa sieci kablowej 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi

w Lidzbarku Warmińskim przy ul Mazurskiej

nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa

 

2020-01-13 BiA.6743.13.2020 Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie

Gmina Lidzbark Warmiński działki: 257/6, 418/1, 418/2 obręb: ROGÓŻ

 

budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV oraz złącza kablowo-pomiarowego w celu zasilenia budynku mieszkalnego w msc. Rogóż 

nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa

 

2020-01-20 BiA.6743.20.2020 Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie

Miasto Lidzbark Warmiński działki: 12 obręb: LIDZBARK 1, 10 obręb: LIDZBARK 2

 

budowa obiektu liniowego - sieć elektroenergetyczna kablowa 0,4kV

nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa

 

2020-01-17 BiA.6743.18.2020

Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie

Miasto Lidzbark Warmiński działka: 63/4 obręb: LIDZBARK 9

 

budowa kontenerowej stacji transformatorowej nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2020-01-29 BiA.6743.35.2020
 
Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie Gmina Lidzbark Warm.
działki: 173/5, 177, 176/41, 176/6 
obręb: BLANKI
budowa obiektu liniowego - sieć elektroenergetyczna nN 0,4 kV w msc. Blanki    
 
nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2020-01-31 BiA.6743.38.2020 Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie

Gmina Kiwity działka nr: 14/1 obręb: KONITY

 

elektroenergetyczna sieć kablowa nN 0,4 kV oraz złącze kablowo-pomiarowe w celu zasilenia budynku mieszkalnego w msc. Konity    

 

nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2020-02-12 BiA.6743.44.2020

Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie

Gmina Kiwity, działki nr: 81, 16/24 , 16/22  16/20 obręb: ŻEGOTY

 

elektroenergetyczna sieć kablowa nN oraz złącze kablowo-pomiarowe w celu zasilenia zespołu budynków w msc. Żegoty  nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2020-02-19 BiA.6740.53.2020 Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie Miasto Lidzbark Warmiński, ul. Olsztyńska, działka ew. nr 13/90 sieć kablowa 0,4kV nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2020-03-02
 
BiA.6743.74.2020 Energa Operator S.A. Oddział w Olsztynie Gmina Kiwity
działki: 196, 173/5, 172/5, 172/4 obręb: CZARNY KIERZ
sieć elektroenergetyczna nN 0,4kV w msc. Czarny Kierz nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2020-03-16 BiA.6743.105.2020 PWiK
Sp. z o.o.
Miasto Lidzbark Warmiński, ul. Tadeusza Kościuszki, działki ew. nr 121 i 122 w obrębie Lidzbark 6 i działki ew. nr 7 i 21/21 w obrębie Lidzbark 5 rozdzielcza sieć wodociągowa Ø 150 nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2020-03-25 BiA.6743.116.2020

Energa Operator S.A. Oddział w Olsztynie

Gmina Kiwity działki: 505, 506 obręb: ŻEGOTY

 

budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV ze złączem - sieć elektroenergetyczna 0,4kV    

 

nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2020-04-03 BiA.6743.117.2020

Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie

Gmina Orneta działki: 168/1, 168/3 obręb: BAŻYNY

 

budowa obiektu liniowego - sieć elektroenergetyczna nN 0,4kV wykonana kablem NA2XY (YAKXS) 4x120mm2 ułożona bezpośrednio w gruncie, złącze pomiarowe.   

nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2020-04-21 BiA.6743.128.2020

VEOLIA PÓŁNOC  Sp. z o.o.

 

Miasto Orneta działki:

226, 227, 158/2, 6, 37, 2, 3/44, 3/38, 3/45, 3/49, 3/53  obręb: ORNETA 5

 

budowa sieci cieplnej DN 100-80-65 Orneta ul. Warmińska, ul. Sadowa, ul. Braniewska (w technologii rur preizolowanych układanych bezpośrednio w gruncie w systemie "TWIN PIPE")  

nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa

 

2020-04-28 BiA.6743.135.2020

Energa Operator S.A. Oddział w Olsztynie

Miasto Lidzbark Warmiński
działki nr: 31, 32 obręb: LIDZBARK 11,
99/1, 46, 43/2, 44/2, 35/9, 33/11 , 32, 30, 27 obręb: LIDZBARK 10
Budowa sieci kablowej 0,4 ze złączem kablowo-pomiarowym w Lidzbarku Warmińskim ul. Krasickiego, Szkolna, Leśna

nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa

 

2020-06-03 BiA.6743.180.2020
 
Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie Miasto Lidzbark Warmiński, działki: 38/20, 38/45, 38/67, 38/70, 38/31, 38/52, 38/39, 38/68, 38/56 , 38/59, 38/69, 38/61 obręb: LIDZBARK 11 Budowa sieci kablowej 0,4kV ze złączami kablowo-pomiarowymi w Lidzbarku Warmińskim     nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2020-06-15 BiA.6743.196.2020

Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie

Gmina Lidzbark Warmiński działki: 471/1, 416, 473/6 obręb: RUNOWO

Elektoenergetyczna sieć kablowa nn 0,4 kV oraz złącze kablowo- pomiarowe w cele zasilenia budynku mieszkalnego    

 

nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2020-06-29 BiA.6743.208.2020

ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.

 

Miasto Orneta, działki: 21/5, 62, 92 obręb: ORNETA 3

 

Budowa oświetlenia chodnika w miejscowości Orneta na ulicy Dolnej. Budowa linii kablowej oraz napowietrznej oświetleniowej nn-0,4nN, o łacznej długości około 112m oraz montażu 3 słupów oświetleniowych    

 

nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust.5aa

2020-07-06

BiA.6743.223.2020

Piotr Wojda

 

Gmina Lidzbark Warmiński działka: 150 obręb: STRYJKOWO;
działki :111/3, 108/14, 109, 108/13, 108/23 obręb: KOCHANÓWKA
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączem

nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa

 

2020-06-26 BiA.6743.203.2020
 
Andrzej Kuczmarz Gmina Lidzbark Warmiński działka: 249 obręb: KRASZEWO budynek mieszkalny jednorodzinny w miejscowości Kraszewo  

nie wniesiono sprzeciwu

art. 30 ust. 5aa

2020-07-09 BiA.6743.226.2020

LIWA RP Sp. z o. o. Sp. K.

Miasto Lidzbark Warmiński działka: 63/10 obręb: LIDZBARK 9

 

Budowa abonenckiej stacji transformatorowej  15/0,4 kV

nie wniesiono sprzeciwu

art. 30 ust. 5aa

2020-07-27 BiA.6743.245.2020

Energa-Operator SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie

 

Gmina Lidzbark Warmiński, działki nr: 120/11, 140/1, 114, 113, 112, 108/4, 108/5, 108/6, 449, 109, 107 obręb: ŁANIEWO

 

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV do domu jednorodzinnego w Łaniewie gm. Lidzbark Warmiński    

 

nie wniesiono sprzeciwu

art. 30 ust. 5aa

2020-08-17 BiA.6743.259.2020 Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie

Gmina Kiwity działka: 237/3 obręb: SAMOLUBIE

 

budowa linii kablowej i złącza kablowo-pomiarowego w celu zasilenia budynku mieszkalnego   w msc. Samolubie

nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa

 

2020-08-25 BiA.6743.270.2020 Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie

Gmina Miasto Orneta działki: 149/1, 143/3, 103/9, 103/8, 103/6, 103/5 obręb: ORNETA 2

budowa obiektu liniowego-sieć elektroenergetyczna nN 0,4 kV wykonana kablem NA2XY(YAKXS) 4x240 mm2 ułożona bezpośrednio w gruncie, złącze rozdzielcze, złącze pomiarowe. Linia kablowa na części trasy chroniona rurą osłonową, DVK 160 w msc Orneta   

nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2020-09-07 BiA.6743.292.2020 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "PWIK" Sp. z o.o. Lidzbark Warmiński

Miasto Lidzbark Warmiński działka: 196 obręb: LIDZBARK 9

 

budowa odcinka sieci wodociągowej PE O160 oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej PVC O200 w ul. Wieniawskiego w Lidzbarku Warmińskim   

nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2020-09-09 BiA.6743.293.2020

Energa Operator S.A. Oddział w Olsztynie

Gmina Orneta działki: 43, 78/2, 84, 76, 70, 72 obręb: KRZYKAŁY

budowa obiektu liniowego- sieć elektroenergetyczna nN 0,4kV wykonana kablem NA2XY (YAKXS) 4x240mm2 ułożona bezpośrednio w gruncie, złącze rozdzielcze, złącze pomiarowe. Linia kablowa na części trasy chroniona rurą osłonową DVK 160    nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2020-09-29 BiA.6743.320.2020     usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane) nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2020-09-28 BiA.6743.315.2020     usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane) nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2020-10-07 BiA.6743.329.2020    

usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane)

 

nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2020-10-09 BiA.6743.334.2020     usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane) nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2020-10-26 BiA.6743.347.2020    

usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane)

 

nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2020-10-28 BiA.6743.348.2020     usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane)

nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa

 

2020-10-30 BiA.6743.352.2020     usunięto dnia 22.12.2020r. (art. 30a ustawy Prawo budowlane)

nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa

2020-11-12 BiA.6743.364.2020    

usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane) 

 

nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2020-11-12 BiA.6743.367.2020  

 

 usunięto dnia 08.01.2021r.. (art. 30a ustawy Prawo budowlane)  
2020-11-25 BiA.6743.384.2020
 
 
 

usunięto dnia 08.01.2021r.(art. 30a ustawy Prawo budowlane)

 
2020-11-25 BiA.6743.385.2020  
 
usunięto dnia 08.01.2021r.. (art. 30a ustawy Prawo budowlane)  
2020-11-30 BiA.6743.391.2020     usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane) nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2020-11-30 BiA.6743.390.200     usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane) nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2020-12-01 BiA.6743.392.2020    

usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane)

 

nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2020-11-30 BiA.6743.388.2020     usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane) nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2020-12-03 BiA.6743.395.2020     usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane) Inwestor wycofał zgłoszenie
2020-12-02 BiA.6743.394.2020     usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane) nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2020-12-03 BiA.6743.396.2020

 

  usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane) nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2020-12-10 BiA.6743.399.2020     usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane) nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2020-12-14 BiA.6743.404.2020

 

 

usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane) Inwestor wycofał zgłoszenie
2020-12-21 BiA.6743.412.2020     usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane) nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2020-12-28 BiA.6743.417.2020

 

 

usunięto (art. 30a ustawy Prawo budowlane) nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa

Zgłoszenia budowy 2019

Data zgłoszenia

Znak sprawy

     Imię i nazwisko
lub
nazwa inwestora

Adres obiektu*
(miejscowość, ulica, nr
lub nr działki i obręb)

Opis projektowanego obiektu

Data wniesienia sprzeciwu lub
informacja o braku wniesienia sprzeciwu

2019-01-07
 
BiA.6743.04.2019 ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. Miasto Orneta
działka: 86 obręb: ORNETA 4
budowa oświetlenia drogowego w Ornecie przy ul. Radosnej    
 
nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
 
2019-01-29 BiA.6743.23.2019 ENERGA-OPERATOR S.A. Gmina Orneta, działki nr: 54/3 , 54/11 , 54/12, 54/10 , 54/9 , 54/8 , 54/7 , 54/6 , 54/5, Obręb: Nowy Dwór elektroenergetyczna sieć kablowa nn 0,4kV do zasilania zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych  w msc. Nowy Dwór nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2019-03-12 BiA.6743.59.2019

PHU GROT Jacek Olszewski

 

Miasto Lidzbark Warmiński, działki: 22/6, 22/5, 22/3, 3/2 obręb: LIDZBARK 2

 

budowa sieci wewnętrznych i przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, kanalizacji teletechnicznej i wewnętrznych  sieci elektrycznych dla osiedla mieszkaniowego w Lidzbarku Warmińskim   

wycofano wniosek
2019-03-25
 
BiA.6743.76.2019
 
Energa Operator S.A. Oddział w Olsztynie Miasto Lidzbark Warmiński, działki: 76/50, 76/52 obręb: LIDZBARK 7
 
sieć kablowa elektroenergetyczna nn 0,4kV dla zasilania budynku przy ulicy Konstutycji 3-go Maja w Lidzbarku Warmińskim  nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2019-04-05 BiA.6743.99.2019

PHU GROT Jacek Olszewski

 

Miasto Lidzbark Warmiński, działki: 22/6, 22/5, 22/3, 3/2 obręb: LIDZBARK 2 budowa sieci wewnętrznych i przyłączy wodociągowych, sieci wewnętrznych i przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przyłącze  teletechniczne dla osiedla mieszkaniowego w Lidzbarku Warmińskim nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2019-04-24 BiA.6743.123.2019

Gmina Miejska  Lidzbark Warmiński

Miasto Lidzbark Warmiński
obręb 6 działki nr: 121, 84/1, 9/35 , 9/48, 9/21, 5, 6/1, 6/2, 3/1,
obręb 3 działki nr: 123, 50/1, 48/2, 69, 67/3,
obręb 2 działki nr: 3/2, 22/3, 22/6

 

budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji telekomunikacyjnej przy ulicy Dąbrowskiego i Spółdzielców w Lidzbarku Warmińskim   

nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2019-05-20 BiA.6743.146.2019

Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie

Gmina Lidzbark Warmiński, działka: 5/22 obręb: Kraszewo

rozbudowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV o szafkę pomiarową P1-Rs/LZV/F, za pomocą kabla typu YAKXS 4 x 120mm2 o długości około 2m w msc. Kraszewo   

nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2019-05-29 BiA.6743.156.2019
 
Gmina Lidzbark Warmiński

Gmina Lidzbark Warmiński 
działki: 186/27, 186/25,186/22, 186/23    obręb: MARKAJMY

budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w msc. Markajmy wycofano wniosek
2019-06-25 BiA.6743.193.2019

Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie

Gmina Lidzbark Warmiński działki: 50/11, 75/10, 75/7, 75/12 obręb: LAUDA  budowa obiektu liniowego - sieć elektroenergetyczna kablowa 0,4kV w msc. Lauda 

nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa

 

2019-06-25

 

BiA.6743.194.2019

 

Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie

Gmina Lidzbark Warmiński działki: 120/10, 120/11 obręb: ŁANIEWO

 

budowa obiektu liniowego - sieć elektroenergetyczna kablowa 0,4kV w msc. Łaniewo    

 

nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2019-06-25
 
BiA.6743.191.2019 Gmina Lidzbark Warmiński Gmina Lidzbark Warmiński 
działki: 186/27, 186/25,186/22, 186/23 obręb: MARKAJMY
budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w msc. Markajmy nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2019-07-01
 
BiA.6743.197.2019 Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie Miasto Lidzbark Warmiński, działki: 137/2, 24/1, 24/3, 24/4, 24/5, 24/6, 24/7, 24/8 obręb: LIDZBARK 5 budowa sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV za pomocą kabla typu YAKXS 4 x 120mm2 o łącznej długości ok. 162m wraz z 6 zespołami szafek pomiarowo-rozdzielczych oraz 2 rezerwowymi rurami ochronnymi DVK 110 przy ul. Kościuszki w Lidzbarku Warmińskim     nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2019-07-18 BiA.6743.211.2019

Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie

 

Gmina Orneta, działki: 102/93, 102/63, 102/36 , 102/41 obręb: KRZYKAŁY

 

demontaż stacji transformatorowej SN/nn, budowa linii kablowej nn 0,4kV w Krzykałach    

 

nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2019-07-29 BiA.6743.226.2019 Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie Gmina Lidzbark Warmiński, działki: 16/36; 16/39; 64/5 obręb SURYTY budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV w celu zasilenia budynku mieszkalnego nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2019-08-14 BiA.6743.244.2019 Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie Gmina Orneta działki: 320, 316, 319, 336, 338/2, 372, 377, 366, 375, 373, 368/4, 368/1, 368/3 obręb: BAŻYNY

budowa obiektu liniowego - sieć elektroenergetyczna nN 0,4kV, przyłącze elektroenergetyczne kablowe nN 0,4kV    

 

nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa

 

2019-08-23 BiA.6740.258.2019

Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie

Powiat lidzbarski działka: 13/90, 13/91, 13/93, 13/153, 13/105 obręb: LIDZBARK 1,
1/1 obręb: LIDZBARK 8,
1/2 obręb: LIDZBARK 6

budowa linii kablowej nN ze złączami kablowo - pomiarowymi przy ul. Olsztyńskiej

nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa

2019-08-26 BiA.6743.260.2019 Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie Gmina Orneta: działki ewidencyjne nr: 22/5, 25 obręb: BAŻYNY budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego

nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa

 

2019-09-03
 
BiA.6743.274.2019
 
Energa-Operator S.A.  Gmina Lubomino działki: 205/4, 205/2, 206, 253, 216 obręb: WILCZKOWO
 
budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV ze złączem kablowo-pomiarowym - sieć elektroenergetyczna 0,4kV w msc. Wilczkowo   nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2019-10-16 BiA.6743.313.2019 Gmina Kiwity Gmina Kiwity, działki: 66/8; 66/23; 66/25; 66/22; 66/20 obręb: KOBIELA budowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej PVC 110 Zgłoszenie wycofane
2019-10-16 BiA.6743.314.2019 Gmina Kiwity Gmina Kiwity, działki: 189; 190; 192; 194/1 obręb KIERWINY budowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej PVC 90 Zgłoszenie wycofane
2019-10-17 BiA.6743.318.2019 Energa-Operator S.A. Lidzbark Warmiński miasto, ul. Majowa, działki: 228/1 i 228/5 obręb: LIDZBARK 3 rozbudowa linii kablowej nn 0,4kV nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2019-12-12 BiA.6743.363.2019

Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie

Powiat lidzbarski działka:
4/14, 4/13, 4/12, 4/11 , 4/10, 4/9, 4/8, 4/7, 4/6 , 4/5 , 4/3, 4/2, 4/1, 3 , 4/15, 6/2, 191 obręb: ORNETA 1

budowa sieci kablowej nn 0,4kV zasilającej zespół budynków jednorodzinnych przy ul. Sosnowej w Ornecie   nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa

Zgłoszenia budowy 2018

nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa

 

Data zgłoszenia

Znak sprawy

     Imię i nazwisko
lub
nazwa inwestora

Adres obiektu*
(miejscowość, ulica, nr
lub nr działki i obręb)

Opis projektowanego obiektu

Data wniesienia sprzeciwu lub
informacja o braku wniesienia sprzeciwu

2018-02-06 BiA.6743.33.2018

Renata Jakóbowska

Artur Jakóbowski

11-130 Orneta, ul. Piaskowa, dz. ew. nr 14/2 obręb Orneta 5 budynek mieszkalny jednorodzinny

nie wniesiono sprzeciwu
art. 30 ust. 5aa

2018-02-15 BiA.6743.43.2018 Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie Lidzbark Warmiński, ul. Pułaskiego, dz. nr 137/8, 137/26, 137/29, 137/30 obręb LIDZBARK 5 sieć kablowa elektroenergetyczna dla zasilania budynków mieszkalnych nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2018-02-20 BiA.6743.51.2018 Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie Gm. Lidzbark Warmiński, dz. 50/23; 50/31; 50/29; 50/28 obręb Lauda elektroenergetyczna sieć kablowa nN 0,4kV oraz złącze kablowo-pomiarowe w celu zasilenia zespołu budynków mieszkalnych nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2018-03-19 BiA.6743.77.2018 Grażyna i Mieczysław Stanowscy Orneta, ul. Polna dz. nr 423 obręb Orneta 1 budynek mieszkalny jednorodzinny nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2018-03-28 BiA.6743.95.2018 Agnieszka i Mirosław Moroz Orneta, ul. Sosnowa, dz. nr 4/5 obręb Orneta 1 budynek mieszkalny jednorodzinny nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2018-04-30 BiA.6743.134.2018 Energa-Operator S.A. w Olsztynie Gm.Lidzbark Warmiński, Lauda dz. nr 16/1; 134; 42/2; 42/5; 42/3; 42/9 obręb LAUDA sieć kanlowa nN 0,4 kV oraz złącza kablowo-pomiarowe w celu zasilenia zespołu budynków mieszkalnych

nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa

2018-05-15 BiA.6743.156.2018

Grzegorz Duda

Miasto Orneta, działka: 14/6 obręb: ORNETA 5

budynek mieszkalny jednorodzinny    

nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2018-05-17 BiA.6743.166.2018 Energa Operator SA Oddział w Olsztynie Gmina Lubomino, Obręb Wilczkowo, dz. nr: 197/1, 198/3, 198/8, 257, 158/4, 158/5 Sieć kablowa nn 0,4 kV nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2018-05-24 BiA.6743.176.2018 Energa Operator SA Oddział w Olsztynie

 Gmina Lidzbark Warmiński działka: 236/3 obręb: ROGÓŻ

sieć kablowa elektroenergetyczna nn 0,4 kV dla budynku mieszkalnego w msc. Rogóż  nie wniesiono sprzeciwu
2018-07-05 BiA.6743.225.2018 Gmina Miejska Lidzbark Warmiński Masto Lidzbark Warmiński działka: 1/2, 103 obręb: LIDZBARK 10,
44 obręb: LIDZBARK 3
budowa sieci kablowej oświetlenia drogowego 0,4 kV doświetlającej dwa przejścia dla pieszych w msc. Lidzbark Warmiński   nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa

2018-07-12

 

BiA.6743.237.2018

 

Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie

 

Gmina Lubomino obręb: ROGIEDLE działki: 212, 91/3, 90/12, 90/13, 90/10, 177, 93/8, 70

 

budowa sieci kablowej nn, kablem YAKXS 4x120mm2 w msc. Rogiedle  

nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa

 

2018-08-16 BiA.6743.277.2018

Gmina Lidzbark Warmiński

Gmina Lidzbark Warmiński, działki: 112/18 , 114/1,  115 obręb: KŁĘBOWO

 rozbudowa sieci linii napowietrznej oświetlenia ulicznego 0,4kV w msc. Kłębowo   

nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2018-08-16

BiA.6743.276.2018

Gmina Lidzbark Warmiński

Gmina Lidzbark Warmiński działki: 95/1, 96 , 170 obręb: KONIEWO

budowa przyłącza napowietrznego oraz sieci linii napowietrznej oświetlenia ulicznego 0,4kV w msc. Koniewo   nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2018-08-17 BiA.6743.281.2018

VEOLIA "PÓŁNOC"  Sp. z o.o.

miasto Orneta działki: 172 , 140, 174/12 , obręb: ORNETA 3

budowa sieci cieplnej DN40-25 do budynków przy ul. Zaułek Ciasny, Żelazna w Ornecie   

nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2018-08-24 BiA.6743.288.2018 Gmina Lidzbark Warmiński Gmina Lidzbark Warmiński działki: 158/19, 158/21 obręb: KRASZEWO rozbudowa sieci, linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w msc. Kraszewo    nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2018-09-19 BiA.6743.301.2018

Gmina Miejska Lidzbark Warmiński

 

Gmina Miejska Lidzbark Warmiński działki: 18, 6/3, 6/11, 8/4, 5/34, 6/6, 6/16, 8/17, 8/13, 8/19, 8/15, 8/11, 8/10, 70, 6/19, 8/20, 162 , 12 obręb: LIDZBARK 4

 

przebudowa drogi wewnętrznej polegająca na budowie nawierzchni jezdni i chodników wraz z budową sieci oświetlenia ulicznego i sieci kanalizacji deszczowej; utwardzenie działki budowalnej 8/20 obr. LIDZBARK 4 nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2018-09-27 BiA.6743.330.2018
 
Energa-Operator S.A. Oddział w Olsztynie miasto Orneta, działki: 325, 136/5, 136/3, 136/4, 19/1, 19/2, 14/1, 14/7, 14/6, 14/5, 14/4, 14/3, 14/2 
obręb: ORNETA 5
 
sieć energetyczna do budynków mieszkalnych - zasilanie elektroenergetyczne osiedla domów jednorodzinnych w Ornecie przy ul. Piaskowej    nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2018-09-28
 
BiA.6743.331.2018 Energa-Operator S.A. Oddział w Olsztynie Gmina Lubomino działki: 115/27, 177/2, 115/35, 115/34 obręb: ROGIEDLE sieć kablowa elektroenergetyczna nn 0,4 kV w msc. Rogiedle     nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2018-11-30 BiA.6743.373.2018 Gmina Orneta

Gmina Orneta, działka nr: 29/2 Obręb: Bogatyńskie

Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej wewnętrznej  - dojazd do osiedla domków jednorodzinnych w msc. Bogatyńskie nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2018-11-30 BiA.6743.374.2018 Gmina Orneta Miasto Orneta, działka nr: 86 Obręb: Orneta 4 Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Radosnej - dojazd do osiedla domków jednorodzinnych ,,Miodowa - Spokojna" w Ornecie nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2018-12-14 BiA.6743.387.2018

POLMLEK Sp. z o.o.

Miasto Lidzbark Warmiński, działki nr: 33/8, 11              Obręb: Lidzbark 9

Budowa stacji transformatorowej przy ul. Topolowej 1 w Lidzbarku Warminskim   nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2018-12-11 BiA.6743.384.2018

Witold Szatkowski

Gmina LIdzbark Warmiński, działki: 60/11, 60/12, 60/13,

60/14, 60/16  obręb: LAUDA

budowa wodociągu PEdn90 z przyłączami PEdn40 w Laudzie   

nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa

 

2018-12-11

BiA.6743.386.2018 Gmina Orneta Miasto Orneta 
działki: 255, 273 obręb: ORNETA 1; działka: 245/2 obręb: ORNETA 5
budowa kanalizacji deszczowej z wylotem  do rzeki Drwęcy Warmińskiej przy ul. Mostowej w Ornecie  nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa

Zgłoszenia budowy 2017

Data zgłoszenia

Znak sprawy

     Imię i nazwisko
lub
nazwa inwestora

Adres obiektu*
(miejscowość, ulica, nr
lub nr działki i obręb)

Opis projektowanego obiektu

Data wniesienia sprzeciwu lub
informacja o braku wniesienia sprzeciwu

2017-01-16

BiA.6743.11.2017

Energa Operator S.A. Oddział w Olsztynie, 10-950 Olsztyn ul. Tuwima 6 180/1 obręb: BLANKI, 177 obręb: BLANKI, 174/5 obręb: BLANKI, 203/1 obręb: BLANKI    sieć elektroenergetyczna nie wniesiono sprzeciwu
2017-01-31

BiA.6743.29.2017

Energa Operator S.A. Oddział w Olsztynie, 10-950 Olsztyn ul. Tuwima 6

3 obręb: LIDZBARK 9, 11 obręb: LIDZBARK 9, 33/8 obręb: LIDZBARK 9  

sieć elektroenergetyczna

nie wniesiono sprzeciwu
2017-03-09 BiA.6743.71.2017 Marta i Marcin Woźniak Gmina Orneta, Krzykały dz. nr 102/123, obręb: KRZYKAŁY budynek mieszkalny jednorodzinny nie wniesiono sprzeciwu

2017-03-13

BiA.6743.74.2017 Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie 

Gmina Lidzbark Warmiński działka: 5/21 obręb: KRASZEWO

przebudowa elektroenergetycznej sieci SN 15kV - dostawienie dodatkowego stanowiska słupowego nie wniesiono sprzeciwu
2017-03-15 BiA.6743.76.2017 Krzysztof Połoniewicz Gmina Lubomino, ul. Sportowa, działka nr 240/53 obręb LUBOMINO budynek mieszkalny jednorodzinny nie wniesiono sprzeciwu
2017-03-29 BiA.6743.112.2017 Energa-Operator S.A. Oddział w Olsztynie Gmina Lubomino, dz. nr 19/5 obręb Wilczkowo sieć elektroenergetyczna nie wniesiono sprzeciwu
2017-04-26 BiA.6743.141.2017 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "PWiK" Sp. z o.o. w Ornecie Gmina Orneta, ul. Sportowa-Bażyńskiego-Przemysłowa, dz. 94/1; 94/2; 103/8; 114/3; 114/6 obręb ORNETA 2 sieć wodociągowa - wodociąg spinający w ulicy Bażyńskiego w Ornecie

nie wniesiono sprzeciwu

art. 30 ust. 5aa

2017-04-28

BiA.6743.147.2017

Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie

Lidzbark Warmiński ul. Polna działka: 145/1 obręb: LIDZBARK 3, 145/20 obręb: LIDZBARK 3, 9 obręb: LIDZBARK 3, 25/4 obręb: LIDZBARK 3, 26/1 obręb: LIDZBARK 3, 26/2 obręb: LIDZBARK 3, 27/6 obręb: LIDZBARK 3, 226 obręb: LIDZBARK 3

elektroenergetyczna sieć kablowa zasilająca zespół budynków w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Polnej   

 

nie wniesiono sprzeciwu
2017-05-09 BiA.6743.154.2017 Joanna Ząbek
Jarosław Bartkiewicz
Gmina Orneta, działka nr 80/14 obręb Opin budynek mieszkalny jednorodzinny nie wniesiono sprzeciwu
2017-05-26 BiA.6743.177.2017

Katarzyna i Wojciech Szpakowscy

Gmina Orneta, działka nr 20/21 obręb: KROSNO budynek mieszkalny jednorodzinny wycofano wniosek
2017-06-02 BiA.6743.187.2017 Energa-Operator S.A. Orneta, działki nr 86, 97, 61 obręb Orneta 4 linia energetyczna kablowa nn 0,4kV do altany i gospodarstwa rolnego - sieć energetyczna nie wniesiono sprzeciwu
2017-06-19 BiA.6743.210.2017 Zenona i Jacek Sochaccy Orneta, ul.1 Maja, działka nr 73/2 obręb: ORNETA 2 budynek mieszkalny jednorodzinny nie wniesiono sprzeciwu
2017-06-27 BiA.6743.217.2017 Agnieszka i Tomasz Frankowscy Orneta, ul. Leśna, działki: 7/6 i 7/7 w obrębie Orneta 1 budynek mieszkalny jednorodzinny nie wniesiono sprzeciwu
2017-07-06 BiA.6743.226.2017 Gmina Kiwity Gm. Kiwity, dz. 121; 120/2; 194/1; 125; 126/1; 114/6; 114/5; 113 obręb KOBIELA budowa wodociągu rozdzielczego PE/PCV dn90 wraz z przyłączeniami PE dn40 nie wniesiono sprzeciwu
2017-07-17 BiA.6743.238.2017 Katarzyna i Wojciech Szpakowscy gmina Orneta, dz. nr 20/29 obręb Krosno budynek mieszkalny jednorodzinny nie wniesiono sprzeciwu
2017-07-31 BiA.6743.253.2017 Energa-Operator S.A. Lidzbark Warmiński, ul. Konarskiego, dz. nr 6/17, 6/16, 161/6, 161/5, 161/4, 161/3, 161/2, 161/1 obręb LIDZBARK 4 sieć elektroenergetyczna - elektroenergetyczna linia kablowa 0,4kV ze złączami nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2017-08-03 BiA.6743.259.2017 Renata i Tomasz Minowicz Gm. orneta, Nowy Dwór, dz. nr 55/6 obręb NOWY DWÓR budynek mieszkalny jednorodzinny nie wniesiono sprzeciwu
2017-08-09 BiA.6743.267.2017 Energa-Operator S.A. Gmina Orneta, obręb Orneta 4, dz. 100/7, 100/8, 100/15 budowa linii kablowej nn0,4kV przy ulicy Morąskiej w  miejscowości Orneta nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2017-08-22 BiA.6743.273.2017 Mariola Kaźmierczak, Jacek Kaźmierczak
 
Orneta, działka: 64/6 obręb: ORNETA 4 budowa nowego budynku mieszkalnego przy ulicy Miodowej w Ornecie  nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2017-10-11 BiA.6743.311.2017 Urszula Zielnik Orneta, działki nr: 63/3 i nr 63/11 obręb: ORNETA 4 budynek mieszkalny jednorodzinny       w Ornecie Wycofanie wniosku przez Inwestora
2017-10-18 BiA.6743.317.2017 Energa-Operator S.A. Gmina Lidzbark Warmiński, obręb Rogóż, dz. ew. nr 257/17; 257/6; 261/8; 261/7 elektroenergetyczna sieć kablowa nN 0,4kV oraz złącze kablowo-pomiarowe w celu zasilenia budynku mieszkalnego

nie wniesiono sprzeciwu

art. 30 ust. 5aa

2017-11-17 BiA.6743.338.2017 Energa-Operator Eksploatacja Elbląg Gmina Orneta, dz. ew. nr 80/3; 80/11; 80/12; 80/13; 80/14 obręb Opin sieć kablowa 0,4kV Wniesiono sprzeciw 15.12.2017
2017-11-27 BiA.6743.348.2017 Gmina Orneta ul. Dolna, dz. 21/3; 21/5; 21/4 w obrębie Orneta 3 przebudowa kolektora sieci kanalizacji deszczowej nie wniesiono sprzeciwu
2017-11-28 BiA.6743.350.2017 ENERGA - OŚWIETLENIE
Sp. z o.o.
ul.Sosnowa, dz. 20/1; 3 w obrębie Orneta 1 budowa linii kablowej oświetlenia drogowego nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2017-12-08 BiA.6743.356.2017 Gmina Miejska Lidzbark Warmiński ul. Olsztyńska, dz. 13/119; 13/118; 13/113; 11/4 obręb LIDZBARK 1 sieć wodociągowa nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2017-12-21 BiA.6743.360.2017 Energa Operator S.A. Gmina Lidzbark Warmiński, Blanki dz. nr 15/3, 26, 198/4, 198/5, 198/10, 198/11, 199/3, 199/4, 198/19 obręb" BLANKI sieć kablowa nN 0,4kV nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2017-12-29 BiA.6743.364.2017 Energa Operator S.A. Orneta, dz. nr 214; 215; 7/3; 7/1; 188; 186; 185/4; 184; 204/2; 183/1; 165/3; 165/2; 182; 164;  179/3; 179/16; 203; 200; 2/4; 185/3;183/3 obręb Orneta 3 przebudowa linii kablowej 0,4kV YAKXS 4x120 ze stacji T-1722 Orneta Olsztyńska  i budowa linii kablowej 0,4kV YAKXS 4x120 ze stacji T-1729 Orneta Żelazna nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa

Zgłoszenia budowy 2016

Data zgłoszenia

Znak sprawy

     Imię i nazwisko
lub
nazwa inwestora

Adres obiektu*
(miejscowość, ulica, nr
lub nr działki i obręb)

Opis projektowanego obiektu

Data wniesienia sprzeciwu lub
informacja o braku wniesienia sprzeciwu

2016-01-15

BiA.6743.6.2016

Energa-Operator S.A.

Lidzbark Warmiński ul. Dąbrowskiego, działka 2/11 obręb Lidzbark 2

Rozbudowa sieci n.n.

nie wniesiono sprzeciwu 

2016-02-16

BiA.6743.28.2016

Rutkowska Janina
Rutkowski Sławomir

Gmina Lidzbark Warmiński, Ignalin dz. 205/1 obręb: IGNALIN

Budynek mieszkalny jednorodzinny

nie wniesiono sprzeciwu

2016-03-02

BiA.6743.58.2016

Karol Brodowski

Gmina Orneta, Krzykały, dz. nr 319/21 obręb: KRZYKAŁY

Budynek mieszkalny jednorodzinny

nie wniesiono sprzeciwu

2016-03-21

   

  BiA.6743.90.2016

Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie   

działka: 33/1 obręb: LAUDA, 140/2 obręb: LAUDA, 94/7 obręb: LAUDA, 99/3 obręb: LAUDA, 155 obręb: LAUDA

  sieć kablowa nN 0,4kV oraz złącza kablowo-pomiarowe      

nie wniesiono sprzeciwu

2016-04-26 

BiA.6743.167.2016 

Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie    

Miasto Lidzbark Warmiński, 
ul. Ogrodowa dz. 136; 137; 138; 122; 110/61; 110/60; 113 obręb:
 LIDZBARK 6 

elektroenergetyczna linia kablowa 0,4kV ze złączami kablowo-pomiarowymi 

nie wniesiono

sprzeciwu

2016-06-28 

BiA.6743.264.2016 

Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie  

 

Miasto Lidzbark Warmiński, ul. Stanisława Konarskiego działka: 8/1 , 8/21, 8/22, 8/23, 8/24, 8/25, 8/26, 8/27, 8/28, 8/30, 8/29 obręb: LIDZBARK 4

sieć elektroenergetyczna nN 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi 

 nie wniesiono sprzeciwu

2016-07-27

BiA.6743.298.2016

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "PWiK" Spółka z o.o. w Ornecie

Miasto Orneta ul. Elbląska działka: 354, 364/3, 364/4, 364/7, 364/9, 364/10, 364/11, 364/12, 364/25, 365/2 obręb: Orneta 1

 

sieć wodociągowa z rur PE Dn110 o dł. ok.200m

 nie wniesiono sprzeciwu

2016-08-02

BiA.6743.307.2016

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "PWiK" Spółka z o.o. w Ornecie

Miasto Orneta, ul. Elbląska działka: 7, obręb: Orneta 4

Przekroczenie drogi nr 513 wodociągiem - odcinek sieci wodociągowej z rur PE DN110 o dł. 2,0mb

Inwestor wycofał zgłoszenie w dniu 09.08.2016r.

2016-08-10

BiA.6743.336.2016

Nej Urszula

Gmina Orneta, Nowy Dwór dz. nr 54/11; 54/12; 55/9 obręb Nowy Dwór

Sieć wodociągowa z rur PEDn 110 i 90 o łącznej długości 255mb

nie wniesiono sprzeciwu 

2016-10-04

BiA.6743.399.2016

Gmina Miejska Lidzbark Warmiński

Miasto Lidzbark Warmiński, ul. Lipowa, dz. 57 obręb Lidzbark 7

Rozbudowa oświetlenia -doświetlenie przejścia dla pieszych nr 6

nie wniesiono sprzeciwu 

2016-10-04

BiA.6743.400.2016

Gmina Miejska Lidzbark Warmiński

Miasto Lidzbark Warmiński, ul.Spółdzielców-Kościuszki, dz. 121 obręb Lidzbark 6

Rozbudowa oświetlenia -doświetlenie przejścia dla pieszych nr 4

nie wniesiono sprzeciwu 

2016-10-04

BiA.6743.401.2016

Gmina Miejska Lidzbark Warmiński

Miasto Lidzbark Warmiński, ul. Krzywa, dz. 58 obręb Lidzbark 7

Rozbudowa oświetlenia -doświetlenie przejścia dla pieszych nr 3

nie wniesiono sprzeciwu 

2016-10-10

BiA.6743.408.2016

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "PWiK" Spółka z o.o. w Ornecie

Miasto Orneta, ul. Olsztyńska, dz. nr 178/1; 179/2; 179/4; 180/2; 180/4 obręb Orneta 2

Odcinek sieci kanalizacji tłocznej z rur PE Dn 110 o dł. 135mb

nie wniesiono sprzeciwu

2016-10-17

BiA.6743.419.2016

Gmina Kiwity

Gmina Kiwity, działki nr: 62/1; 63; 75/3; 93/2; 92/1; 92/2 obręb Klejdyty

budowa wodociągu rozdzielczego PCV dn90 L=430mb wraz z przyłączem PEdn40=14,5m

Nie wniesiono sprzeciwu

2016-10-18

BiA.6743.420.2016

Gmina Kiwity

Gmina Kiwity, działki nr: 95/6; 98/5; 98/10 obręb Kobiela oraz na działce nr 264 obręb Kiwity

budowa sieci wodociągowej PCV90 wraz z przyłączem PEdn32

 

Nie wniesiono sprzeciwu

2016-10-21 BiA.6743.430.2016 Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie

Gmina Kiwity, działki 144/1, 226/2, 226/1, 189/2 w obrębie Czarny Kierz

budowa kablowej sieci elektroenergetycznej Nie wniesiono sprzeciwu
2016-10-21 BiA.6743.431.2016 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "PWiK" Spółka z o.o. w Ornecie Miasto Orneta, ul. Olsztyńska, dz. nr 179/2; 180/2 obręb Orneta 2 Odcinek sieci kanalizacji tłocznej z rur PE Dn 110 o dł. 8mb

Inwestor wycofał zgłoszenie w dniu 28.10.2016r.

2016-11-09 BiA.6743.456.2016 Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie

działka: 35/1, 35/4, 33, 9, 6/5, 6/6, 27/17, 226 obręb: LIDZBARK 3
 

 

Sieć elektroenergetyczna n.n. ze złączami kablowymi Nie wniesiono sprzeciwu
2016-11-16 BiA.6743.460.2016 Gmina Lubomino Gmina Lubomino, działki nr: 2/4, 236/2, 3028, 3027, 3026/1, 238/1, 21/9, 3026/3, 6/10, 237, 8/3, 6/3, 21/5, 21/4, 21/3, 21/6, 21/10, 240, 22/1, 22, 162/2, 162/3, 161, 259, 169/2, 175, 176, 177/3, 260/1, 178/3, 178/7 obręb: WILCZKOWO Rozbudowa sieci wodociągowej

 Nie wniesiono

    sprzeciwu

2016-11-25 BiA.6743.465.2016 VEOLIA PÓŁNOC
Sp. z o.o.

Orneta, ul. Kościuszki i ul. 1-go Maja,  działka: 216, 189/34, 146, 143/3, 142/8 obręb: ORNETA 3

Sieć cieplna DN 65-50 z przyłączami nie wniesiono sprzeciwu
2016-12-15 BiA.6743.484.2016 Gmina Miejska Lidzbark Warmiński Lidzbark Warmiński, ul. Wyszyńskiego, działka: 46 obręb: Lidzbark 5 rozbudowa oświetlenia - doświetlenie przejścia dla pieszych nr 5 nie wniesiono sprzeciwu
2016-12-15 BiA.6743.485.2016 Gmina Miejska Lidzbark Warmiński Lidzbark Warmiński, ul. Orła Białego, działka: 130 obręb: Lidzbark 11 rozbudowa oświetlenia - doświetlenie przejścia dla pieszych nr 7 nie wniesiono sprzeciwu
2016-12-21 BiA.6743.491.2016 Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie Gmina Lidzbark Warmiński, Suryty, dz. nr 28/17 i dz. 28/18 obręb: Suryty Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej - linia kablowa nN kablem YAKXS 4x70mm2 o dł. 5m nie wniesiono sprzeciwu