Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: rej_ogl_budowa

Ogłoszono przez Marta Cichy | wersja archiwalna

BiA Zgłoszenia budowy (art 29 ust.1 pkt 1a, 2b, 19a ustawy Prawo budowlane)

Szybkie odnośniki:

 

Zgłoszenia budowy 2018

 

Data zgłoszenia

Znak sprawy

     Imię i nazwisko
lub
nazwa inwestora

Adres obiektu*
(miejscowość, ulica, nr
lub nr działki i obręb)

Opis projektowanego obiektu

Data wniesienia sprzeciwu lub
informacja o braku wniesienia sprzeciwu

2018-02-06 BiA.6743.33.2018

Renata Jakóbowska

Artur Jakóbowski

11-130 Orneta, ul. Piaskowa, dz. ew. nr 14/2 obręb Orneta 5 budynek mieszkalny jednorodzinny

nie wniesiono sprzeciwu
art. 30 ust. 5aa

2018-02-15 BiA.6743.43.2018 Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie Lidzbark Warmiński, ul. Pułaskiego, dz. nr 137/8, 137/26, 137/29, 137/30 obręb LIDZBARK 5 sieć kablowa elektroenergetyczna dla zasilania budynków mieszkalnych nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2018-02-20 BiA.6743.51.2018 Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie Gm. Lidzbark Warmiński, dz. 50/23; 50/31; 50/29; 50/28 obręb Lauda elektroenergetyczna sieć kablowa nN 0,4kV oraz złącze kablowo-pomiarowe w celu zasilenia zespołu budynków mieszkalnych nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2018-03-19 BiA.6743.77.2018 Grażyna i Mieczysław Stanowscy Orneta, ul. Polna dz. nr 423 obręb Orneta 1 budynek mieszkalny jednorodzinny nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2018-03-28 BiA.6743.95.2018 Agnieszka i Mirosław Moroz Orneta, ul. Sosnowa, dz. nr 4/5 obręb Orneta 1 budynek mieszkalny jednorodzinny nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2018-04-30 BiA.6743.134.2018 Energa-Operator S.A. w Olsztynie Gm.Lidzbark Warmiński, Lauda dz. nr 16/1; 134; 42/2; 42/5; 42/3; 42/9 obręb LAUDA sieć kanlowa nN 0,4 kV oraz złącza kablowo-pomiarowe w celu zasilenia zespołu budynków mieszkalnych

nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa

2018-05-15 BiA.6743.156.2018

Grzegorz Duda

Miasto Orneta, działka: 14/6 obręb: ORNETA 5

budynek mieszkalny jednorodzinny    

nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2018-05-17 BiA.6743.166.2018 Energa Operator SA Oddział w Olsztynie Gmina Lubomino, Obręb Wilczkowo, dz. nr: 197/1, 198/3, 198/8, 257, 158/4, 158/5 Sieć kablowa nn 0,4 kV nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2018-05-24 BiA.6743.176.2018 Energa Operator SA Oddział w Olsztynie

 Gmina Lidzbark Warmiński działka: 236/3 obręb: ROGÓŻ

sieć kablowa elektroenergetyczna nn 0,4 kV dla budynku mieszkalnego w msc. Rogóż  nie wniesiono sprzeciwu
           
           
           
           
           

Zgłoszenia budowy 2017

Data zgłoszenia

Znak sprawy

     Imię i nazwisko
lub
nazwa inwestora

Adres obiektu*
(miejscowość, ulica, nr
lub nr działki i obręb)

Opis projektowanego obiektu

Data wniesienia sprzeciwu lub
informacja o braku wniesienia sprzeciwu

2017-01-16

BiA.6743.11.2017

Energa Operator S.A. Oddział w Olsztynie, 10-950 Olsztyn ul. Tuwima 6 180/1 obręb: BLANKI, 177 obręb: BLANKI, 174/5 obręb: BLANKI, 203/1 obręb: BLANKI    sieć elektroenergetyczna nie wniesiono sprzeciwu
2017-01-31

BiA.6743.29.2017

Energa Operator S.A. Oddział w Olsztynie, 10-950 Olsztyn ul. Tuwima 6

3 obręb: LIDZBARK 9, 11 obręb: LIDZBARK 9, 33/8 obręb: LIDZBARK 9  

sieć elektroenergetyczna

nie wniesiono sprzeciwu
2017-03-09 BiA.6743.71.2017 Marta i Marcin Woźniak Gmina Orneta, Krzykały dz. nr 102/123, obręb: KRZYKAŁY budynek mieszkalny jednorodzinny nie wniesiono sprzeciwu

2017-03-13

BiA.6743.74.2017 Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie 

Gmina Lidzbark Warmiński działka: 5/21 obręb: KRASZEWO

przebudowa elektroenergetycznej sieci SN 15kV - dostawienie dodatkowego stanowiska słupowego nie wniesiono sprzeciwu
2017-03-15 BiA.6743.76.2017 Krzysztof Połoniewicz Gmina Lubomino, ul. Sportowa, działka nr 240/53 obręb LUBOMINO budynek mieszkalny jednorodzinny nie wniesiono sprzeciwu
2017-03-29 BiA.6743.112.2017 Energa-Operator S.A. Oddział w Olsztynie Gmina Lubomino, dz. nr 19/5 obręb Wilczkowo sieć elektroenergetyczna nie wniesiono sprzeciwu
2017-04-26 BiA.6743.141.2017 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "PWiK" Sp. z o.o. w Ornecie Gmina Orneta, ul. Sportowa-Bażyńskiego-Przemysłowa, dz. 94/1; 94/2; 103/8; 114/3; 114/6 obręb ORNETA 2 sieć wodociągowa - wodociąg spinający w ulicy Bażyńskiego w Ornecie

nie wniesiono sprzeciwu

art. 30 ust. 5aa

2017-04-28

BiA.6743.147.2017

Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie

Lidzbark Warmiński ul. Polna działka: 145/1 obręb: LIDZBARK 3, 145/20 obręb: LIDZBARK 3, 9 obręb: LIDZBARK 3, 25/4 obręb: LIDZBARK 3, 26/1 obręb: LIDZBARK 3, 26/2 obręb: LIDZBARK 3, 27/6 obręb: LIDZBARK 3, 226 obręb: LIDZBARK 3

elektroenergetyczna sieć kablowa zasilająca zespół budynków w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Polnej   

 

nie wniesiono sprzeciwu
2017-05-09 BiA.6743.154.2017 Joanna Ząbek
Jarosław Bartkiewicz
Gmina Orneta, działka nr 80/14 obręb Opin budynek mieszkalny jednorodzinny nie wniesiono sprzeciwu
2017-05-26 BiA.6743.177.2017

Katarzyna i Wojciech Szpakowscy

Gmina Orneta, działka nr 20/21 obręb: KROSNO budynek mieszkalny jednorodzinny wycofano wniosek
2017-06-02 BiA.6743.187.2017 Energa-Operator S.A. Orneta, działki nr 86, 97, 61 obręb Orneta 4 linia energetyczna kablowa nn 0,4kV do altany i gospodarstwa rolnego - sieć energetyczna nie wniesiono sprzeciwu
2017-06-19 BiA.6743.210.2017 Zenona i Jacek Sochaccy Orneta, ul.1 Maja, działka nr 73/2 obręb: ORNETA 2 budynek mieszkalny jednorodzinny nie wniesiono sprzeciwu
2017-06-27 BiA.6743.217.2017 Agnieszka i Tomasz Frankowscy Orneta, ul. Leśna, działki: 7/6 i 7/7 w obrębie Orneta 1 budynek mieszkalny jednorodzinny nie wniesiono sprzeciwu
2017-07-06 BiA.6743.226.2017 Gmina Kiwity Gm. Kiwity, dz. 121; 120/2; 194/1; 125; 126/1; 114/6; 114/5; 113 obręb KOBIELA budowa wodociągu rozdzielczego PE/PCV dn90 wraz z przyłączeniami PE dn40 nie wniesiono sprzeciwu
2017-07-17 BiA.6743.238.2017 Katarzyna i Wojciech Szpakowscy gmina Orneta, dz. nr 20/29 obręb Krosno budynek mieszkalny jednorodzinny nie wniesiono sprzeciwu
2017-07-31 BiA.6743.253.2017 Energa-Operator S.A. Lidzbark Warmiński, ul. Konarskiego, dz. nr 6/17, 6/16, 161/6, 161/5, 161/4, 161/3, 161/2, 161/1 obręb LIDZBARK 4 sieć elektroenergetyczna - elektroenergetyczna linia kablowa 0,4kV ze złączami nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2017-08-03 BiA.6743.259.2017 Renata i Tomasz Minowicz Gm. orneta, Nowy Dwór, dz. nr 55/6 obręb NOWY DWÓR budynek mieszkalny jednorodzinny nie wniesiono sprzeciwu
2017-08-09 BiA.6743.267.2017 Energa-Operator S.A. Gmina Orneta, obręb Orneta 4, dz. 100/7, 100/8, 100/15 budowa linii kablowej nn0,4kV przy ulicy Morąskiej w  miejscowości Orneta nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2017-08-22 BiA.6743.273.2017 Mariola Kaźmierczak, Jacek Kaźmierczak
 
Orneta, działka: 64/6 obręb: ORNETA 4 budowa nowego budynku mieszkalnego przy ulicy Miodowej w Ornecie  nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2017-10-11 BiA.6743.311.2017 Urszula Zielnik Orneta, działki nr: 63/3 i nr 63/11 obręb: ORNETA 4 budynek mieszkalny jednorodzinny       w Ornecie Wycofanie wniosku przez Inwestora
2017-10-18 BiA.6743.317.2017 Energa-Operator S.A. Gmina Lidzbark Warmiński, obręb Rogóż, dz. ew. nr 257/17; 257/6; 261/8; 261/7 elektroenergetyczna sieć kablowa nN 0,4kV oraz złącze kablowo-pomiarowe w celu zasilenia budynku mieszkalnego

nie wniesiono sprzeciwu

art. 30 ust. 5aa

2017-11-17 BiA.6743.338.2017 Energa-Operator Eksploatacja Elbląg Gmina Orneta, dz. ew. nr 80/3; 80/11; 80/12; 80/13; 80/14 obręb Opin sieć kablowa 0,4kV Wniesiono sprzeciw 15.12.2017
2017-11-27 BiA.6743.348.2017 Gmina Orneta ul. Dolna, dz. 21/3; 21/5; 21/4 w obrębie Orneta 3 przebudowa kolektora sieci kanalizacji deszczowej nie wniesiono sprzeciwu
2017-11-28 BiA.6743.350.2017 ENERGA - OŚWIETLENIE
Sp. z o.o.
ul.Sosnowa, dz. 20/1; 3 w obrębie Orneta 1 budowa linii kablowej oświetlenia drogowego nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2017-12-08 BiA.6743.356.2017 Gmina Miejska Lidzbark Warmiński ul. Olsztyńska, dz. 13/119; 13/118; 13/113; 11/4 obręb LIDZBARK 1 sieć wodociągowa nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2017-12-21 BiA.6743.360.2017 Energa Operator S.A. Gmina Lidzbark Warmiński, Blanki dz. nr 15/3, 26, 198/4, 198/5, 198/10, 198/11, 199/3, 199/4, 198/19 obręb" BLANKI sieć kablowa nN 0,4kV nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2017-12-29 BiA.6743.364.2017 Energa Operator S.A. Orneta, dz. nr 214; 215; 7/3; 7/1; 188; 186; 185/4; 184; 204/2; 183/1; 165/3; 165/2; 182; 164;  179/3; 179/16; 203; 200; 2/4; 185/3;183/3 obręb Orneta 3 przebudowa linii kablowej 0,4kV YAKXS 4x120 ze stacji T-1722 Orneta Olsztyńska  i budowa linii kablowej 0,4kV YAKXS 4x120 ze stacji T-1729 Orneta Żelazna nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
           
           

Zgłoszenia budowy 2016

Data zgłoszenia

Znak sprawy

     Imię i nazwisko
lub
nazwa inwestora

Adres obiektu*
(miejscowość, ulica, nr
lub nr działki i obręb)

Opis projektowanego obiektu

Data wniesienia sprzeciwu lub
informacja o braku wniesienia sprzeciwu

2016-01-15

BiA.6743.6.2016

Energa-Operator S.A.

Lidzbark Warmiński ul. Dąbrowskiego, działka 2/11 obręb Lidzbark 2

Rozbudowa sieci n.n.

nie wniesiono sprzeciwu 

2016-02-16

BiA.6743.28.2016

Rutkowska Janina
Rutkowski Sławomir

Gmina Lidzbark Warmiński, Ignalin dz. 205/1 obręb: IGNALIN

Budynek mieszkalny jednorodzinny

nie wniesiono sprzeciwu

2016-03-02

BiA.6743.58.2016

Karol Brodowski

Gmina Orneta, Krzykały, dz. nr 319/21 obręb: KRZYKAŁY

Budynek mieszkalny jednorodzinny

nie wniesiono sprzeciwu

2016-03-21

   

  BiA.6743.90.2016

Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie   

działka: 33/1 obręb: LAUDA, 140/2 obręb: LAUDA, 94/7 obręb: LAUDA, 99/3 obręb: LAUDA, 155 obręb: LAUDA

  sieć kablowa nN 0,4kV oraz złącza kablowo-pomiarowe      

nie wniesiono sprzeciwu

2016-04-26 

BiA.6743.167.2016 

Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie    

Miasto Lidzbark Warmiński, 
ul. Ogrodowa dz. 136; 137; 138; 122; 110/61; 110/60; 113 obręb:
 LIDZBARK 6 

elektroenergetyczna linia kablowa 0,4kV ze złączami kablowo-pomiarowymi 

nie wniesiono

sprzeciwu

2016-06-28 

BiA.6743.264.2016 

Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie  

 

Miasto Lidzbark Warmiński, ul. Stanisława Konarskiego działka: 8/1 , 8/21, 8/22, 8/23, 8/24, 8/25, 8/26, 8/27, 8/28, 8/30, 8/29 obręb: LIDZBARK 4

sieć elektroenergetyczna nN 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi 

 nie wniesiono sprzeciwu

2016-07-27

BiA.6743.298.2016

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "PWiK" Spółka z o.o. w Ornecie

Miasto Orneta ul. Elbląska działka: 354, 364/3, 364/4, 364/7, 364/9, 364/10, 364/11, 364/12, 364/25, 365/2 obręb: Orneta 1

 

sieć wodociągowa z rur PE Dn110 o dł. ok.200m

 nie wniesiono sprzeciwu

2016-08-02

BiA.6743.307.2016

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "PWiK" Spółka z o.o. w Ornecie

Miasto Orneta, ul. Elbląska działka: 7, obręb: Orneta 4

Przekroczenie drogi nr 513 wodociągiem - odcinek sieci wodociągowej z rur PE DN110 o dł. 2,0mb

Inwestor wycofał zgłoszenie w dniu 09.08.2016r.

2016-08-10

BiA.6743.336.2016

Nej Urszula

Gmina Orneta, Nowy Dwór dz. nr 54/11; 54/12; 55/9 obręb Nowy Dwór

Sieć wodociągowa z rur PEDn 110 i 90 o łącznej długości 255mb

nie wniesiono sprzeciwu 

2016-10-04

BiA.6743.399.2016

Gmina Miejska Lidzbark Warmiński

Miasto Lidzbark Warmiński, ul. Lipowa, dz. 57 obręb Lidzbark 7

Rozbudowa oświetlenia -doświetlenie przejścia dla pieszych nr 6

nie wniesiono sprzeciwu 

2016-10-04

BiA.6743.400.2016

Gmina Miejska Lidzbark Warmiński

Miasto Lidzbark Warmiński, ul.Spółdzielców-Kościuszki, dz. 121 obręb Lidzbark 6

Rozbudowa oświetlenia -doświetlenie przejścia dla pieszych nr 4

nie wniesiono sprzeciwu 

2016-10-04

BiA.6743.401.2016

Gmina Miejska Lidzbark Warmiński

Miasto Lidzbark Warmiński, ul. Krzywa, dz. 58 obręb Lidzbark 7

Rozbudowa oświetlenia -doświetlenie przejścia dla pieszych nr 3

nie wniesiono sprzeciwu 

2016-10-10

BiA.6743.408.2016

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "PWiK" Spółka z o.o. w Ornecie

Miasto Orneta, ul. Olsztyńska, dz. nr 178/1; 179/2; 179/4; 180/2; 180/4 obręb Orneta 2

Odcinek sieci kanalizacji tłocznej z rur PE Dn 110 o dł. 135mb

nie wniesiono sprzeciwu

2016-10-17

BiA.6743.419.2016

Gmina Kiwity

Gmina Kiwity, działki nr: 62/1; 63; 75/3; 93/2; 92/1; 92/2 obręb Klejdyty

budowa wodociągu rozdzielczego PCV dn90 L=430mb wraz z przyłączem PEdn40=14,5m

Nie wniesiono sprzeciwu

2016-10-18

BiA.6743.420.2016

Gmina Kiwity

Gmina Kiwity, działki nr: 95/6; 98/5; 98/10 obręb Kobiela oraz na działce nr 264 obręb Kiwity

budowa sieci wodociągowej PCV90 wraz z przyłączem PEdn32

 

Nie wniesiono sprzeciwu

2016-10-21 BiA.6743.430.2016 Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie

Gmina Kiwity, działki 144/1, 226/2, 226/1, 189/2 w obrębie Czarny Kierz

budowa kablowej sieci elektroenergetycznej Nie wniesiono sprzeciwu
2016-10-21 BiA.6743.431.2016 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "PWiK" Spółka z o.o. w Ornecie Miasto Orneta, ul. Olsztyńska, dz. nr 179/2; 180/2 obręb Orneta 2 Odcinek sieci kanalizacji tłocznej z rur PE Dn 110 o dł. 8mb

Inwestor wycofał zgłoszenie w dniu 28.10.2016r.

2016-11-09 BiA.6743.456.2016 Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie

działka: 35/1, 35/4, 33, 9, 6/5, 6/6, 27/17, 226 obręb: LIDZBARK 3
 

 

Sieć elektroenergetyczna n.n. ze złączami kablowymi Nie wniesiono sprzeciwu
2016-11-16 BiA.6743.460.2016 Gmina Lubomino Gmina Lubomino, działki nr: 2/4, 236/2, 3028, 3027, 3026/1, 238/1, 21/9, 3026/3, 6/10, 237, 8/3, 6/3, 21/5, 21/4, 21/3, 21/6, 21/10, 240, 22/1, 22, 162/2, 162/3, 161, 259, 169/2, 175, 176, 177/3, 260/1, 178/3, 178/7 obręb: WILCZKOWO Rozbudowa sieci wodociągowej

 Nie wniesiono

    sprzeciwu

2016-11-25 BiA.6743.465.2016 VEOLIA PÓŁNOC
Sp. z o.o.

Orneta, ul. Kościuszki i ul. 1-go Maja,  działka: 216, 189/34, 146, 143/3, 142/8 obręb: ORNETA 3

Sieć cieplna DN 65-50 z przyłączami nie wniesiono sprzeciwu
2016-12-15 BiA.6743.484.2016 Gmina Miejska Lidzbark Warmiński Lidzbark Warmiński, ul. Wyszyńskiego, działka: 46 obręb: Lidzbark 5 rozbudowa oświetlenia - doświetlenie przejścia dla pieszych nr 5 nie wniesiono sprzeciwu
2016-12-15 BiA.6743.485.2016 Gmina Miejska Lidzbark Warmiński Lidzbark Warmiński, ul. Orła Białego, działka: 130 obręb: Lidzbark 11 rozbudowa oświetlenia - doświetlenie przejścia dla pieszych nr 7 nie wniesiono sprzeciwu
2016-12-21 BiA.6743.491.2016 Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie Gmina Lidzbark Warmiński, Suryty, dz. nr 28/17 i dz. 28/18 obręb: Suryty Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej - linia kablowa nN kablem YAKXS 4x70mm2 o dł. 5m nie wniesiono sprzeciwu