Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: rej_ogl_budowa

Ogłoszono przez Marta Cichy | wersja archiwalna

BiA Zgłoszenia budowy (art 29 ust.1 pkt 1a, 2b, 19a ustawy Prawo budowlane)

Szybkie odnośniki:

Zgłoszenia budowy 2019

Data zgłoszenia

Znak sprawy

     Imię i nazwisko
lub
nazwa inwestora

Adres obiektu*
(miejscowość, ulica, nr
lub nr działki i obręb)

Opis projektowanego obiektu

Data wniesienia sprzeciwu lub
informacja o braku wniesienia sprzeciwu

2019-01-07
 
BiA.6743.04.2019 ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. Miasto Orneta
działka: 86 obręb: ORNETA 4
budowa oświetlenia drogowego w Ornecie przy ul. Radosnej    
 
nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
 
2019-01-29 BiA.6743.23.2019 ENERGA-OPERATOR S.A. Gmina Orneta, działki nr: 54/3 , 54/11 , 54/12, 54/10 , 54/9 , 54/8 , 54/7 , 54/6 , 54/5, Obręb: Nowy Dwór elektroenergetyczna sieć kablowa nn 0,4kV do zasilania zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych  w msc. Nowy Dwór nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2019-03-12 BiA.6743.59.2019

PHU GROT Jacek Olszewski

 

Miasto Lidzbark Warmiński, działki: 22/6, 22/5, 22/3, 3/2 obręb: LIDZBARK 2

 

budowa sieci wewnętrznych i przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, kanalizacji teletechnicznej i wewnętrznych  sieci elektrycznych dla osiedla mieszkaniowego w Lidzbarku Warmińskim   

wycofano wniosek
2019-03-25
 
BiA.6743.76.2019
 
Energa Operator S.A. Oddział w Olsztynie Miasto Lidzbark Warmiński, działki: 76/50, 76/52 obręb: LIDZBARK 7
 
sieć kablowa elektroenergetyczna nn 0,4kV dla zasilania budynku przy ulicy Konstutycji 3-go Maja w Lidzbarku Warmińskim  nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2019-04-05 BiA.6743.99.2019

PHU GROT Jacek Olszewski

 

Miasto Lidzbark Warmiński, działki: 22/6, 22/5, 22/3, 3/2 obręb: LIDZBARK 2 budowa sieci wewnętrznych i przyłączy wodociągowych, sieci wewnętrznych i przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przyłącze  teletechniczne dla osiedla mieszkaniowego w Lidzbarku Warmińskim nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2019-04-24 BiA.6743.123.2019

Gmina Miejska  Lidzbark Warmiński

Miasto Lidzbark Warmiński
obręb 6 działki nr: 121, 84/1, 9/35 , 9/48, 9/21, 5, 6/1, 6/2, 3/1,
obręb 3 działki nr: 123, 50/1, 48/2, 69, 67/3,
obręb 2 działki nr: 3/2, 22/3, 22/6

 

budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji telekomunikacyjnej przy ulicy Dąbrowskiego i Spółdzielców w Lidzbarku Warmińskim   

nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2019-05-20 BiA.6743.146.2019

Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie

Gmina Lidzbark Warmiński, działka: 5/22 obręb: Kraszewo

rozbudowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV o szafkę pomiarową P1-Rs/LZV/F, za pomocą kabla typu YAKXS 4 x 120mm2 o długości około 2m w msc. Kraszewo   

nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2019-05-29 BiA.6743.156.2019
 
Gmina Lidzbark Warmiński

Gmina Lidzbark Warmiński 
działki: 186/27, 186/25,186/22, 186/23    obręb: MARKAJMY

budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w msc. Markajmy wycofano wniosek
2019-06-25 BiA.6743.193.2019

Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie

Gmina Lidzbark Warmiński działki: 50/11, 75/10, 75/7, 75/12 obręb: LAUDA  budowa obiektu liniowego - sieć elektroenergetyczna kablowa 0,4kV w msc. Lauda 

nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa

 

2019-06-25

 

BiA.6743.194.2019

 

Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie

Gmina Lidzbark Warmiński działki: 120/10, 120/11 obręb: ŁANIEWO

 

budowa obiektu liniowego - sieć elektroenergetyczna kablowa 0,4kV w msc. Łaniewo    

 

nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2019-06-25
 
BiA.6743.191.2019 Gmina Lidzbark Warmiński Gmina Lidzbark Warmiński 
działki: 186/27, 186/25,186/22, 186/23 obręb: MARKAJMY
budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w msc. Markajmy nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2019-07-01
 
BiA.6743.197.2019 Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie Miasto Lidzbark Warmiński, działki: 137/2, 24/1, 24/3, 24/4, 24/5, 24/6, 24/7, 24/8 obręb: LIDZBARK 5 budowa sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV za pomocą kabla typu YAKXS 4 x 120mm2 o łącznej długości ok. 162m wraz z 6 zespołami szafek pomiarowo-rozdzielczych oraz 2 rezerwowymi rurami ochronnymi DVK 110 przy ul. Kościuszki w Lidzbarku Warmińskim     nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2019-07-18 BiA.6743.211.2019

Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie

 

Gmina Orneta, działki: 102/93, 102/63, 102/36 , 102/41 obręb: KRZYKAŁY

 

demontaż stacji transformatorowej SN/nn, budowa linii kablowej nn 0,4kV w Krzykałach    

 

nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2019-07-29 BiA.6743.226.2019 Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie Gmina Lidzbark Warmiński, działki: 16/36; 16/39; 64/5 obręb SURYTY budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV w celu zasilenia budynku mieszkalnego nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2019-08-14 BiA.6743.244.2019 Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie Gmina Orneta działki: 320, 316, 319, 336, 338/2, 372, 377, 366, 375, 373, 368/4, 368/1, 368/3 obręb: BAŻYNY

budowa obiektu liniowego - sieć elektroenergetyczna nN 0,4kV, przyłącze elektroenergetyczne kablowe nN 0,4kV    

 

nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa

 

2019-08-23 BiA.6740.258.2019

Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie

Powiat lidzbarski działka: 13/90, 13/91, 13/93, 13/153, 13/105 obręb: LIDZBARK 1,
1/1 obręb: LIDZBARK 8,
1/2 obręb: LIDZBARK 6

budowa linii kablowej nN ze złączami kablowo - pomiarowymi przy ul. Olsztyńskiej  
2019-08-26 BiA.6743.260.2019 Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie Gmina Orneta: działki ewidencyjne nr: 22/5, 25 obręb: BAŻYNY budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego

nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa

 

           
           
           

Zgłoszenia budowy 2018

nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa

 

Data zgłoszenia

Znak sprawy

     Imię i nazwisko
lub
nazwa inwestora

Adres obiektu*
(miejscowość, ulica, nr
lub nr działki i obręb)

Opis projektowanego obiektu

Data wniesienia sprzeciwu lub
informacja o braku wniesienia sprzeciwu

2018-02-06 BiA.6743.33.2018

Renata Jakóbowska

Artur Jakóbowski

11-130 Orneta, ul. Piaskowa, dz. ew. nr 14/2 obręb Orneta 5 budynek mieszkalny jednorodzinny

nie wniesiono sprzeciwu
art. 30 ust. 5aa

2018-02-15 BiA.6743.43.2018 Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie Lidzbark Warmiński, ul. Pułaskiego, dz. nr 137/8, 137/26, 137/29, 137/30 obręb LIDZBARK 5 sieć kablowa elektroenergetyczna dla zasilania budynków mieszkalnych nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2018-02-20 BiA.6743.51.2018 Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie Gm. Lidzbark Warmiński, dz. 50/23; 50/31; 50/29; 50/28 obręb Lauda elektroenergetyczna sieć kablowa nN 0,4kV oraz złącze kablowo-pomiarowe w celu zasilenia zespołu budynków mieszkalnych nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2018-03-19 BiA.6743.77.2018 Grażyna i Mieczysław Stanowscy Orneta, ul. Polna dz. nr 423 obręb Orneta 1 budynek mieszkalny jednorodzinny nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2018-03-28 BiA.6743.95.2018 Agnieszka i Mirosław Moroz Orneta, ul. Sosnowa, dz. nr 4/5 obręb Orneta 1 budynek mieszkalny jednorodzinny nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2018-04-30 BiA.6743.134.2018 Energa-Operator S.A. w Olsztynie Gm.Lidzbark Warmiński, Lauda dz. nr 16/1; 134; 42/2; 42/5; 42/3; 42/9 obręb LAUDA sieć kanlowa nN 0,4 kV oraz złącza kablowo-pomiarowe w celu zasilenia zespołu budynków mieszkalnych

nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa

2018-05-15 BiA.6743.156.2018

Grzegorz Duda

Miasto Orneta, działka: 14/6 obręb: ORNETA 5

budynek mieszkalny jednorodzinny    

nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2018-05-17 BiA.6743.166.2018 Energa Operator SA Oddział w Olsztynie Gmina Lubomino, Obręb Wilczkowo, dz. nr: 197/1, 198/3, 198/8, 257, 158/4, 158/5 Sieć kablowa nn 0,4 kV nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2018-05-24 BiA.6743.176.2018 Energa Operator SA Oddział w Olsztynie

 Gmina Lidzbark Warmiński działka: 236/3 obręb: ROGÓŻ

sieć kablowa elektroenergetyczna nn 0,4 kV dla budynku mieszkalnego w msc. Rogóż  nie wniesiono sprzeciwu
2018-07-05 BiA.6743.225.2018 Gmina Miejska Lidzbark Warmiński Masto Lidzbark Warmiński działka: 1/2, 103 obręb: LIDZBARK 10,
44 obręb: LIDZBARK 3
budowa sieci kablowej oświetlenia drogowego 0,4 kV doświetlającej dwa przejścia dla pieszych w msc. Lidzbark Warmiński   nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa

2018-07-12

 

BiA.6743.237.2018

 

Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie

 

Gmina Lubomino obręb: ROGIEDLE działki: 212, 91/3, 90/12, 90/13, 90/10, 177, 93/8, 70

 

budowa sieci kablowej nn, kablem YAKXS 4x120mm2 w msc. Rogiedle  

nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa

 

2018-08-16 BiA.6743.277.2018

Gmina Lidzbark Warmiński

Gmina Lidzbark Warmiński, działki: 112/18 , 114/1,  115 obręb: KŁĘBOWO

 rozbudowa sieci linii napowietrznej oświetlenia ulicznego 0,4kV w msc. Kłębowo   

nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2018-08-16

BiA.6743.276.2018

Gmina Lidzbark Warmiński

Gmina Lidzbark Warmiński działki: 95/1, 96 , 170 obręb: KONIEWO

budowa przyłącza napowietrznego oraz sieci linii napowietrznej oświetlenia ulicznego 0,4kV w msc. Koniewo   nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2018-08-17 BiA.6743.281.2018

VEOLIA "PÓŁNOC"  Sp. z o.o.

miasto Orneta działki: 172 , 140, 174/12 , obręb: ORNETA 3

budowa sieci cieplnej DN40-25 do budynków przy ul. Zaułek Ciasny, Żelazna w Ornecie   

nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2018-08-24 BiA.6743.288.2018 Gmina Lidzbark Warmiński Gmina Lidzbark Warmiński działki: 158/19, 158/21 obręb: KRASZEWO rozbudowa sieci, linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w msc. Kraszewo    nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2018-09-19 BiA.6743.301.2018

Gmina Miejska Lidzbark Warmiński

 

Gmina Miejska Lidzbark Warmiński działki: 18, 6/3, 6/11, 8/4, 5/34, 6/6, 6/16, 8/17, 8/13, 8/19, 8/15, 8/11, 8/10, 70, 6/19, 8/20, 162 , 12 obręb: LIDZBARK 4

 

przebudowa drogi wewnętrznej polegająca na budowie nawierzchni jezdni i chodników wraz z budową sieci oświetlenia ulicznego i sieci kanalizacji deszczowej; utwardzenie działki budowalnej 8/20 obr. LIDZBARK 4 nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2018-09-27 BiA.6743.330.2018
 
Energa-Operator S.A. Oddział w Olsztynie miasto Orneta, działki: 325, 136/5, 136/3, 136/4, 19/1, 19/2, 14/1, 14/7, 14/6, 14/5, 14/4, 14/3, 14/2 
obręb: ORNETA 5
 
sieć energetyczna do budynków mieszkalnych - zasilanie elektroenergetyczne osiedla domów jednorodzinnych w Ornecie przy ul. Piaskowej    nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2018-09-28
 
BiA.6743.331.2018 Energa-Operator S.A. Oddział w Olsztynie Gmina Lubomino działki: 115/27, 177/2, 115/35, 115/34 obręb: ROGIEDLE sieć kablowa elektroenergetyczna nn 0,4 kV w msc. Rogiedle     nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2018-11-30 BiA.6743.373.2018 Gmina Orneta

Gmina Orneta, działka nr: 29/2 Obręb: Bogatyńskie

Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej wewnętrznej  - dojazd do osiedla domków jednorodzinnych w msc. Bogatyńskie nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2018-11-30 BiA.6743.374.2018 Gmina Orneta Miasto Orneta, działka nr: 86 Obręb: Orneta 4 Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Radosnej - dojazd do osiedla domków jednorodzinnych ,,Miodowa - Spokojna" w Ornecie nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2018-12-14 BiA.6743.387.2018

POLMLEK Sp. z o.o.

Miasto Lidzbark Warmiński, działki nr: 33/8, 11              Obręb: Lidzbark 9

Budowa stacji transformatorowej przy ul. Topolowej 1 w Lidzbarku Warminskim   nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2018-12-11 BiA.6743.384.2018

Witold Szatkowski

Gmina LIdzbark Warmiński, działki: 60/11, 60/12, 60/13,

60/14, 60/16  obręb: LAUDA

budowa wodociągu PEdn90 z przyłączami PEdn40 w Laudzie   

nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa

 

2018-12-11

BiA.6743.386.2018 Gmina Orneta Miasto Orneta 
działki: 255, 273 obręb: ORNETA 1; działka: 245/2 obręb: ORNETA 5
budowa kanalizacji deszczowej z wylotem  do rzeki Drwęcy Warmińskiej przy ul. Mostowej w Ornecie  nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
           

Zgłoszenia budowy 2017

Data zgłoszenia

Znak sprawy

     Imię i nazwisko
lub
nazwa inwestora

Adres obiektu*
(miejscowość, ulica, nr
lub nr działki i obręb)

Opis projektowanego obiektu

Data wniesienia sprzeciwu lub
informacja o braku wniesienia sprzeciwu

2017-01-16

BiA.6743.11.2017

Energa Operator S.A. Oddział w Olsztynie, 10-950 Olsztyn ul. Tuwima 6 180/1 obręb: BLANKI, 177 obręb: BLANKI, 174/5 obręb: BLANKI, 203/1 obręb: BLANKI    sieć elektroenergetyczna nie wniesiono sprzeciwu
2017-01-31

BiA.6743.29.2017

Energa Operator S.A. Oddział w Olsztynie, 10-950 Olsztyn ul. Tuwima 6

3 obręb: LIDZBARK 9, 11 obręb: LIDZBARK 9, 33/8 obręb: LIDZBARK 9  

sieć elektroenergetyczna

nie wniesiono sprzeciwu
2017-03-09 BiA.6743.71.2017 Marta i Marcin Woźniak Gmina Orneta, Krzykały dz. nr 102/123, obręb: KRZYKAŁY budynek mieszkalny jednorodzinny nie wniesiono sprzeciwu

2017-03-13

BiA.6743.74.2017 Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie 

Gmina Lidzbark Warmiński działka: 5/21 obręb: KRASZEWO

przebudowa elektroenergetycznej sieci SN 15kV - dostawienie dodatkowego stanowiska słupowego nie wniesiono sprzeciwu
2017-03-15 BiA.6743.76.2017 Krzysztof Połoniewicz Gmina Lubomino, ul. Sportowa, działka nr 240/53 obręb LUBOMINO budynek mieszkalny jednorodzinny nie wniesiono sprzeciwu
2017-03-29 BiA.6743.112.2017 Energa-Operator S.A. Oddział w Olsztynie Gmina Lubomino, dz. nr 19/5 obręb Wilczkowo sieć elektroenergetyczna nie wniesiono sprzeciwu
2017-04-26 BiA.6743.141.2017 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "PWiK" Sp. z o.o. w Ornecie Gmina Orneta, ul. Sportowa-Bażyńskiego-Przemysłowa, dz. 94/1; 94/2; 103/8; 114/3; 114/6 obręb ORNETA 2 sieć wodociągowa - wodociąg spinający w ulicy Bażyńskiego w Ornecie

nie wniesiono sprzeciwu

art. 30 ust. 5aa

2017-04-28

BiA.6743.147.2017

Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie

Lidzbark Warmiński ul. Polna działka: 145/1 obręb: LIDZBARK 3, 145/20 obręb: LIDZBARK 3, 9 obręb: LIDZBARK 3, 25/4 obręb: LIDZBARK 3, 26/1 obręb: LIDZBARK 3, 26/2 obręb: LIDZBARK 3, 27/6 obręb: LIDZBARK 3, 226 obręb: LIDZBARK 3

elektroenergetyczna sieć kablowa zasilająca zespół budynków w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Polnej   

 

nie wniesiono sprzeciwu
2017-05-09 BiA.6743.154.2017 Joanna Ząbek
Jarosław Bartkiewicz
Gmina Orneta, działka nr 80/14 obręb Opin budynek mieszkalny jednorodzinny nie wniesiono sprzeciwu
2017-05-26 BiA.6743.177.2017

Katarzyna i Wojciech Szpakowscy

Gmina Orneta, działka nr 20/21 obręb: KROSNO budynek mieszkalny jednorodzinny wycofano wniosek
2017-06-02 BiA.6743.187.2017 Energa-Operator S.A. Orneta, działki nr 86, 97, 61 obręb Orneta 4 linia energetyczna kablowa nn 0,4kV do altany i gospodarstwa rolnego - sieć energetyczna nie wniesiono sprzeciwu
2017-06-19 BiA.6743.210.2017 Zenona i Jacek Sochaccy Orneta, ul.1 Maja, działka nr 73/2 obręb: ORNETA 2 budynek mieszkalny jednorodzinny nie wniesiono sprzeciwu
2017-06-27 BiA.6743.217.2017 Agnieszka i Tomasz Frankowscy Orneta, ul. Leśna, działki: 7/6 i 7/7 w obrębie Orneta 1 budynek mieszkalny jednorodzinny nie wniesiono sprzeciwu
2017-07-06 BiA.6743.226.2017 Gmina Kiwity Gm. Kiwity, dz. 121; 120/2; 194/1; 125; 126/1; 114/6; 114/5; 113 obręb KOBIELA budowa wodociągu rozdzielczego PE/PCV dn90 wraz z przyłączeniami PE dn40 nie wniesiono sprzeciwu
2017-07-17 BiA.6743.238.2017 Katarzyna i Wojciech Szpakowscy gmina Orneta, dz. nr 20/29 obręb Krosno budynek mieszkalny jednorodzinny nie wniesiono sprzeciwu
2017-07-31 BiA.6743.253.2017 Energa-Operator S.A. Lidzbark Warmiński, ul. Konarskiego, dz. nr 6/17, 6/16, 161/6, 161/5, 161/4, 161/3, 161/2, 161/1 obręb LIDZBARK 4 sieć elektroenergetyczna - elektroenergetyczna linia kablowa 0,4kV ze złączami nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2017-08-03 BiA.6743.259.2017 Renata i Tomasz Minowicz Gm. orneta, Nowy Dwór, dz. nr 55/6 obręb NOWY DWÓR budynek mieszkalny jednorodzinny nie wniesiono sprzeciwu
2017-08-09 BiA.6743.267.2017 Energa-Operator S.A. Gmina Orneta, obręb Orneta 4, dz. 100/7, 100/8, 100/15 budowa linii kablowej nn0,4kV przy ulicy Morąskiej w  miejscowości Orneta nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2017-08-22 BiA.6743.273.2017 Mariola Kaźmierczak, Jacek Kaźmierczak
 
Orneta, działka: 64/6 obręb: ORNETA 4 budowa nowego budynku mieszkalnego przy ulicy Miodowej w Ornecie  nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2017-10-11 BiA.6743.311.2017 Urszula Zielnik Orneta, działki nr: 63/3 i nr 63/11 obręb: ORNETA 4 budynek mieszkalny jednorodzinny       w Ornecie Wycofanie wniosku przez Inwestora
2017-10-18 BiA.6743.317.2017 Energa-Operator S.A. Gmina Lidzbark Warmiński, obręb Rogóż, dz. ew. nr 257/17; 257/6; 261/8; 261/7 elektroenergetyczna sieć kablowa nN 0,4kV oraz złącze kablowo-pomiarowe w celu zasilenia budynku mieszkalnego

nie wniesiono sprzeciwu

art. 30 ust. 5aa

2017-11-17 BiA.6743.338.2017 Energa-Operator Eksploatacja Elbląg Gmina Orneta, dz. ew. nr 80/3; 80/11; 80/12; 80/13; 80/14 obręb Opin sieć kablowa 0,4kV Wniesiono sprzeciw 15.12.2017
2017-11-27 BiA.6743.348.2017 Gmina Orneta ul. Dolna, dz. 21/3; 21/5; 21/4 w obrębie Orneta 3 przebudowa kolektora sieci kanalizacji deszczowej nie wniesiono sprzeciwu
2017-11-28 BiA.6743.350.2017 ENERGA - OŚWIETLENIE
Sp. z o.o.
ul.Sosnowa, dz. 20/1; 3 w obrębie Orneta 1 budowa linii kablowej oświetlenia drogowego nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2017-12-08 BiA.6743.356.2017 Gmina Miejska Lidzbark Warmiński ul. Olsztyńska, dz. 13/119; 13/118; 13/113; 11/4 obręb LIDZBARK 1 sieć wodociągowa nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2017-12-21 BiA.6743.360.2017 Energa Operator S.A. Gmina Lidzbark Warmiński, Blanki dz. nr 15/3, 26, 198/4, 198/5, 198/10, 198/11, 199/3, 199/4, 198/19 obręb" BLANKI sieć kablowa nN 0,4kV nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
2017-12-29 BiA.6743.364.2017 Energa Operator S.A. Orneta, dz. nr 214; 215; 7/3; 7/1; 188; 186; 185/4; 184; 204/2; 183/1; 165/3; 165/2; 182; 164;  179/3; 179/16; 203; 200; 2/4; 185/3;183/3 obręb Orneta 3 przebudowa linii kablowej 0,4kV YAKXS 4x120 ze stacji T-1722 Orneta Olsztyńska  i budowa linii kablowej 0,4kV YAKXS 4x120 ze stacji T-1729 Orneta Żelazna nie wniesiono sprzeciwu art. 30 ust. 5aa
           
           

Zgłoszenia budowy 2016

Data zgłoszenia

Znak sprawy

     Imię i nazwisko
lub
nazwa inwestora

Adres obiektu*
(miejscowość, ulica, nr
lub nr działki i obręb)

Opis projektowanego obiektu

Data wniesienia sprzeciwu lub
informacja o braku wniesienia sprzeciwu

2016-01-15

BiA.6743.6.2016

Energa-Operator S.A.

Lidzbark Warmiński ul. Dąbrowskiego, działka 2/11 obręb Lidzbark 2

Rozbudowa sieci n.n.

nie wniesiono sprzeciwu 

2016-02-16

BiA.6743.28.2016

Rutkowska Janina
Rutkowski Sławomir

Gmina Lidzbark Warmiński, Ignalin dz. 205/1 obręb: IGNALIN

Budynek mieszkalny jednorodzinny

nie wniesiono sprzeciwu

2016-03-02

BiA.6743.58.2016

Karol Brodowski

Gmina Orneta, Krzykały, dz. nr 319/21 obręb: KRZYKAŁY

Budynek mieszkalny jednorodzinny

nie wniesiono sprzeciwu

2016-03-21

   

  BiA.6743.90.2016

Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie   

działka: 33/1 obręb: LAUDA, 140/2 obręb: LAUDA, 94/7 obręb: LAUDA, 99/3 obręb: LAUDA, 155 obręb: LAUDA

  sieć kablowa nN 0,4kV oraz złącza kablowo-pomiarowe      

nie wniesiono sprzeciwu

2016-04-26 

BiA.6743.167.2016 

Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie    

Miasto Lidzbark Warmiński, 
ul. Ogrodowa dz. 136; 137; 138; 122; 110/61; 110/60; 113 obręb:
 LIDZBARK 6 

elektroenergetyczna linia kablowa 0,4kV ze złączami kablowo-pomiarowymi 

nie wniesiono

sprzeciwu

2016-06-28 

BiA.6743.264.2016 

Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie  

 

Miasto Lidzbark Warmiński, ul. Stanisława Konarskiego działka: 8/1 , 8/21, 8/22, 8/23, 8/24, 8/25, 8/26, 8/27, 8/28, 8/30, 8/29 obręb: LIDZBARK 4

sieć elektroenergetyczna nN 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi 

 nie wniesiono sprzeciwu

2016-07-27

BiA.6743.298.2016

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "PWiK" Spółka z o.o. w Ornecie

Miasto Orneta ul. Elbląska działka: 354, 364/3, 364/4, 364/7, 364/9, 364/10, 364/11, 364/12, 364/25, 365/2 obręb: Orneta 1

 

sieć wodociągowa z rur PE Dn110 o dł. ok.200m

 nie wniesiono sprzeciwu

2016-08-02

BiA.6743.307.2016

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "PWiK" Spółka z o.o. w Ornecie

Miasto Orneta, ul. Elbląska działka: 7, obręb: Orneta 4

Przekroczenie drogi nr 513 wodociągiem - odcinek sieci wodociągowej z rur PE DN110 o dł. 2,0mb

Inwestor wycofał zgłoszenie w dniu 09.08.2016r.

2016-08-10

BiA.6743.336.2016

Nej Urszula

Gmina Orneta, Nowy Dwór dz. nr 54/11; 54/12; 55/9 obręb Nowy Dwór

Sieć wodociągowa z rur PEDn 110 i 90 o łącznej długości 255mb

nie wniesiono sprzeciwu 

2016-10-04

BiA.6743.399.2016

Gmina Miejska Lidzbark Warmiński

Miasto Lidzbark Warmiński, ul. Lipowa, dz. 57 obręb Lidzbark 7

Rozbudowa oświetlenia -doświetlenie przejścia dla pieszych nr 6

nie wniesiono sprzeciwu 

2016-10-04

BiA.6743.400.2016

Gmina Miejska Lidzbark Warmiński

Miasto Lidzbark Warmiński, ul.Spółdzielców-Kościuszki, dz. 121 obręb Lidzbark 6

Rozbudowa oświetlenia -doświetlenie przejścia dla pieszych nr 4

nie wniesiono sprzeciwu 

2016-10-04

BiA.6743.401.2016

Gmina Miejska Lidzbark Warmiński

Miasto Lidzbark Warmiński, ul. Krzywa, dz. 58 obręb Lidzbark 7

Rozbudowa oświetlenia -doświetlenie przejścia dla pieszych nr 3

nie wniesiono sprzeciwu 

2016-10-10

BiA.6743.408.2016

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "PWiK" Spółka z o.o. w Ornecie

Miasto Orneta, ul. Olsztyńska, dz. nr 178/1; 179/2; 179/4; 180/2; 180/4 obręb Orneta 2

Odcinek sieci kanalizacji tłocznej z rur PE Dn 110 o dł. 135mb

nie wniesiono sprzeciwu

2016-10-17

BiA.6743.419.2016

Gmina Kiwity

Gmina Kiwity, działki nr: 62/1; 63; 75/3; 93/2; 92/1; 92/2 obręb Klejdyty

budowa wodociągu rozdzielczego PCV dn90 L=430mb wraz z przyłączem PEdn40=14,5m

Nie wniesiono sprzeciwu

2016-10-18

BiA.6743.420.2016

Gmina Kiwity

Gmina Kiwity, działki nr: 95/6; 98/5; 98/10 obręb Kobiela oraz na działce nr 264 obręb Kiwity

budowa sieci wodociągowej PCV90 wraz z przyłączem PEdn32

 

Nie wniesiono sprzeciwu

2016-10-21 BiA.6743.430.2016 Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie

Gmina Kiwity, działki 144/1, 226/2, 226/1, 189/2 w obrębie Czarny Kierz

budowa kablowej sieci elektroenergetycznej Nie wniesiono sprzeciwu
2016-10-21 BiA.6743.431.2016 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "PWiK" Spółka z o.o. w Ornecie Miasto Orneta, ul. Olsztyńska, dz. nr 179/2; 180/2 obręb Orneta 2 Odcinek sieci kanalizacji tłocznej z rur PE Dn 110 o dł. 8mb

Inwestor wycofał zgłoszenie w dniu 28.10.2016r.

2016-11-09 BiA.6743.456.2016 Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie

działka: 35/1, 35/4, 33, 9, 6/5, 6/6, 27/17, 226 obręb: LIDZBARK 3
 

 

Sieć elektroenergetyczna n.n. ze złączami kablowymi Nie wniesiono sprzeciwu
2016-11-16 BiA.6743.460.2016 Gmina Lubomino Gmina Lubomino, działki nr: 2/4, 236/2, 3028, 3027, 3026/1, 238/1, 21/9, 3026/3, 6/10, 237, 8/3, 6/3, 21/5, 21/4, 21/3, 21/6, 21/10, 240, 22/1, 22, 162/2, 162/3, 161, 259, 169/2, 175, 176, 177/3, 260/1, 178/3, 178/7 obręb: WILCZKOWO Rozbudowa sieci wodociągowej

 Nie wniesiono

    sprzeciwu

2016-11-25 BiA.6743.465.2016 VEOLIA PÓŁNOC
Sp. z o.o.

Orneta, ul. Kościuszki i ul. 1-go Maja,  działka: 216, 189/34, 146, 143/3, 142/8 obręb: ORNETA 3

Sieć cieplna DN 65-50 z przyłączami nie wniesiono sprzeciwu
2016-12-15 BiA.6743.484.2016 Gmina Miejska Lidzbark Warmiński Lidzbark Warmiński, ul. Wyszyńskiego, działka: 46 obręb: Lidzbark 5 rozbudowa oświetlenia - doświetlenie przejścia dla pieszych nr 5 nie wniesiono sprzeciwu
2016-12-15 BiA.6743.485.2016 Gmina Miejska Lidzbark Warmiński Lidzbark Warmiński, ul. Orła Białego, działka: 130 obręb: Lidzbark 11 rozbudowa oświetlenia - doświetlenie przejścia dla pieszych nr 7 nie wniesiono sprzeciwu
2016-12-21 BiA.6743.491.2016 Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie Gmina Lidzbark Warmiński, Suryty, dz. nr 28/17 i dz. 28/18 obręb: Suryty Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej - linia kablowa nN kablem YAKXS 4x70mm2 o dł. 5m nie wniesiono sprzeciwu