Wersja nieobowiązująca z dnia

Rejestr stowarzyszeń zwykłych

Numer kolejny w ewidencji Nazwa stowarzyszenie zwykłego Data wpisów do ewidencji  1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego
2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego
3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego
Adres siedziby stowarzyszanie zwykłego Reprezentacja stowarzyszenia zwykłego Organ kontroli wewnętrznej stowarzyszenia Regulamin działalności stowarzyszenia zwykłego Status organizacji pożytku publicznego Przekształcenie lub rozwiązanie stowarzyszenia zwykłego  Likwidator stowarzyszenia zwykłego Zastosowanie wobec stowarzyszenia zwykłego środków nadzoru  Uwagi
 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 13
1 Stowarzyszenie Przewóz Osób NLI – TAXI 01.12.2016

Cele: kształtowanie postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu, doskonalenie zawodowe członków, reprezentowanie interesów członków, utrwalenie więzi środowiskowej

teren  działania -  miasto i powiat Lidzbark Warmiński

środki działania - składki członkowskie

Lidzbark Warmiński, ul Szwoleżerów 13/5

Reprezentacja – zarząd -  Ryszard Statkiewicz -  prezes, reprezentuje stowarzyszenie

Grzegorz Piłat  zastępca – sekretarz,  Sławomir Borecko - skarbnik 
Stowarzyszanie nie posiada organu kontroli Uchwał Nr 2/2016 z 14. 11. 2016 r. NIE        
2 Warmiński Klub Motocyklowy „DRAGER” Orneta 06.02.2017r. Popularyzacja sportów motorowych i różnych form turystyki w tym turystyki motocyklowej, ochrona zabytków, działalność kulturalno-oświatowa, promocja Warmii i Mazur, propagowanie zdrowego stylu życia i wychowania w trzeźwości.

Teren Działania: obszar Polski

Środki działania: składki członkowskie, darowizny, spadki, zapisy dochodów z majątku, ofiarności publicznej oraz dotacji.
Krosno 12, 11-300 Orneta Zarząd:  Maciej Wąsowicz – prezes,

Krzysztof Widerski – wiceprezes,

Małgorzata Jankowska - skarbnik
Stowarzyszenie nie posiada organu kontroli Uchwała Nr 2/2017r. z 01.02.2017r. NIE