Wersja nieobowiązująca z dnia

Rejestr stowarzyszeń zwykłych

 

 

Numer kolejny w ewidencji Nazwa stowarzyszenie zwykłego Data wpisów do ewidencji  1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego
2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego
3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego
Adres siedziby stowarzyszanie zwykłego Reprezentacja stowarzyszenia zwykłego Organ kontroli wewnętrznej stowarzyszenia Regulamin działalności stowarzyszenia zwykłego Status organizacji pożytku publicznego Przekształcenie lub rozwiązanie stowarzyszenia zwykłego  Likwidator stowarzyszenia zwykłego Zastosowanie wobec stowarzyszenia zwykłego środków nadzoru  Uwagi
 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 13
1 Stowarzyszenie Przewóz Osób NLI – TAXI 01.12.2016

Cele: kształtowanie postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu, doskonalenie zawodowe członków, reprezentowanie interesów członków, utrwalenie więzi środowiskowej

teren  działania -  miasto i powiat Lidzbark Warmiński

środki działania - składki członkowskie

Lidzbark Warmiński, ul Szwoleżerów 13/5

Reprezentacja – zarząd -  Ryszard Statkiewicz -  prezes, reprezentuje stowarzyszenie

Grzegorz Piłat  zastępca – sekretarz,  Sławomir Borecko - skarbnik 
Stowarzyszanie nie posiada organu kontroli Uchwała Nr 2/2016 z 14. 11. 2016 r. NIE rozwiązanie stowarzyszenia z dniem 31.12.2018 r.      
2 Warmiński Klub Motocyklowy „DRAGER” Orneta 06.02.2017r. Popularyzacja sportów motorowych i różnych form turystyki w tym turystyki motocyklowej, ochrona zabytków, działalność kulturalno-oświatowa, promocja Warmii i Mazur, propagowanie zdrowego stylu życia i wychowania w trzeźwości.

Teren Działania: obszar Polski

Środki działania: składki członkowskie, darowizny, spadki, zapisy dochodów z majątku, ofiarności publicznej oraz dotacji.
Krosno 12
11-130 Orneta
Zarząd:

Maciej Wąsowicz – prezes,

Krzysztof Widerski – wiceprezes,

Małgorzata Jankowska - skarbnik
Stowarzyszenie nie posiada organu kontroli Uchwała Nr 2/2017r. z 01.02.2017r. NIE        
3 stowarzyszenie GRUPA HISTORYCZNA "OSTPREUSSEN" 19.07.2018r.

Cele:
zrzeszanie osób zainteresowanych historią militarną i działaniami wojennymi na Warmii i Mazurach, podtrzymywanie tradycji wojskowych, kolekcjonowanie i eksponowanie pamiątek w postaci dokumentów, fotografii, militariów stanowiących dobro kultury i historii ziem Powiatu Lidzbarskiego oraz całego regionu, upowszechnianie wiedzy historycznej o tradycjach wojskowych.

 

Teren działania:
obszar Polski

 

Środki działania: składki członkowskie, dotacje, darowizny, zbiórki publiczne, spadki, zapisy.

ul. Ornecka 6A/12A

11-100 Lidzbark Warmiński

Przedstawiciel Andrzej Wejngold Stowarzyszenie nie posiada organu kontroli Zał. nr 1 do wniosku o wpis do ewidencji NIE        
4

Stowarzyszenie Straż Ochrony Przyrody w Polsce Oddział Wojewódzki Warmińsko-Mazurski

08.10.2018r.

Cele:

Właściwe zachowanie i wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody zwłaszcza obszarów Polski

 

Teren działnia:
obszar Polski

 

Środki działania:
składki członkowskie, dochody z majątku ruchomego i nieruchomego, praw majątkowych, dochody  i wpływy z działalności statutowej, darowizny, spadki, zapisy, dochody ze zbiórek i imprez publicznych

Krzykały 28
11-130 Orneta

Przedstawiciel:

Komendant nadinsp. Jan Lwow-Kaczyński

Komisja rewizyjna

Statut stowarzyszenia;

regulamin stowarzyszenia

TAK        
5 Stowarzyszenie LW TAXI LIDZBARK WARMIŃSKI 12.02.2019r.

Cele: 

Organizowanie sieci łączności wewnętrznej, podnoszenie jakości usług w transporcie osobowym

Teren działania: 
obszar Polski

Środki działania:
wpływy z wpisowego i składek członkowskich, wpływy z działalności statutowej, dotacje, zapisy i darowizny
 

ul. Kresowa 10/6

11-100 Lidzbark Warmiński

Przedstawiciel:

Leszek Waga

Komisja rewizyjna Statut stowarzyszenia NIE        
6.

Stowarzyszenie

"Przed siebie"

15.04.2019r.

Cele:

- prowadzenie działalności na rzecz dzieci i młodzieży oraz mieszkańców gminy Kiwity;

- podtrzymywanie tradycji narodowej.

Teren działania:
obszar Polski

Środki działania:

składki członkowskie,

dotacje, darowizny,
zbiórki publiczne.

Krekole 66

11-106 Kiwity

Przedstawiciel:

Kinga Matuszczak

Komisja rewizyjna Statut stowarzyszenia. Nie