Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Załatw spr. wydział budownictwa i architektury

Ogłoszono przez Józef Białuski | wersja archiwalna

Druki do pobrania

Druki wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę:

  1. wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B-1);
  2. zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (B-2)
  3. oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3);
  4. informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4);

do pobrania na stronie: http://mib.gov.pl/2-proces_budowlany.htm

Druki można pobrać również na stronie: http://bip.splidzbark.warmia.mazury.pl/kategoria/1069/zalatw-spr.-wydzial-budownictwa-i-architektury.html oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wydziale Budownictwa i Architektury – pokój nr 111.