Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Załatw spr. wydział budownictwa i architektury

Ogłoszono przez Józef Białuski | wersja archiwalna

Druki do pobrania

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę informuję, iż nowe wzory wniosków będą obowiązywały od 17 grudnia  2016r.


Druki do pobrania na stronie: http://mib.gov.pl/2-proces_budowlany.htm

Od dnia 20 sierpnia 2015 r. obowiązują wzory dokumentów zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz.U.2015.1146).

 

 

Wzory wniosków i podań do pobrania poniżej

(druki również do pobrania w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wydziale Budownictwa i Architektury – pokój nr 111).