Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Załatw spr. wydział budownictwa i architektury

Ogłoszono przez Józef Białuski | wersja archiwalna

BiA Sprawy załatwiane przez Wydział Budownictwa i Architektury

  1. Pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B-1)  - pobierz druk wniosku
  2. Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (B-2)  - pobierz druk zgłoszenia
  3. Przeniesienie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia - pobierz druk wniosku.
    Do wniosku należy dołączyć zgodę dotychczasowego inwestora: - pobierz druk zgody
  4. Zgłoszenie budowy (robót budowlanych)  - pobierz druk zgłoszenia
  5. Zgłoszenie rozbiórki  - pobierz druk zgłoszenia
  6. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania - pobierz druk zgłoszenia

Do powyższych wniosków i zgłoszeń należy dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3)  - pobierz oświadczenie

Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4)  - pobierz druk

Druki można pobrać również w Starostwie Powiatowym w Wydziale Budownictwa i Architektury
- pokój nr 111.

UWAGA:

Miejsce na wpisanie dodatkowych danych, np. drugiego inwestora czy pełnomocnika, zostało przewidziane w druku informacji uzupełniającej do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4).