Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Załatw spr. wydział budownictwa i architektury

Ogłoszono przez Józef Białuski | wersja archiwalna

Sprawy załatwiane przez Wydział Budownictwa i Architektury

Sprawy załatwiane przez Wydział Budownictwa i Architektury

  1. Pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B-1)  - pobierz druk wniosku
  2. Zgłoszenie budowy lub przebudowy bud. mieszkalnego jednorodzinnego (B-2) - pobierz druk zgłoszenia
  3. Przeniesienie pozwolenia na budowę - pobierz druk wniosku.
    Do wniosku należy dołączyć zgodę dotychczasowego właściciela decyzji: - pobierz zgodę na przeniesienie pozwolenia na budowę
  4. Zgłoszenie budowy (robót budowlanych)  - pobierz druk zgłoszenia
  5. Zgłoszenie rozbiórki  - pobierz druk zgłoszenia
  6. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania - pobierz druk zgłoszenia

Do powyższych wniosków i zgłoszeń należy dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3)  - pobierz oświadczenie

Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4)  - pobierz druk

Druki można pobrać również w Starostwie Powiatowym w Wydziale Budownictwa i Architektury
pokój nr 111.

UWAGA:

Druki mogą być elektronicznie wypełniane, co wiąże się możliwością zwiększania miejsca na wpisanie poszczególnych danych oraz możliwością dodawania kolejnych pozycji w ramach poszczególnych punktów, jeżeli inwestor potrzebuje wpisać więcej danych. Ważne jest, aby zachowana została struktura wzorów wniosków, co znaczy że nie jest dopuszczalne zmienianie kolejności wpisania poszczególnych danych albo wpisywanie danych nie przewidzianych we wzorach. Miejsce na wpisanie dodatkowych danych, np. danych pełnomocnika, zostało przewidziane w druku informacji uzupełniającej do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4).